Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

PAS-yhteistyöryhmän kokous 22.9.2020 - Esityslista


Aika:22.9.2020 klo 12:30 – 15:00
Paikka: Etäkokous

1. Kokouksen avaus 
2. Määritysten päivittäminen 

Käydään läpi hyödyntäviltä organisaatioita saadut palautteet ja sovitaan miten niiden kanssa edetään.

3. Looginen säilyttäminen

Käydään läpi nykyinen versio loogisen säilyttämisen etenemissuunnitelmasta ja käsitellään siihen saadut palautteet hyödyntäviltä organisaatioilta. Sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä

4. PAS-palveluiden uudet ominaisuudet Q3/2020 
5. PAS-palveluiden säilytyksen tilanne ja käynnissä olevat käyttöönotot 
6. Ilmoitusasiat

  • Ensimmäiset #PASKaffet järjestettiin 4.9.2020. Seuraavat #PASKaffet järjestetään 2.10.2020. 
  • Maailman digitaalisen pitkäaikaissäilytyksen päivä (WDPD): 5.11.2010

7. Muut asiat

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään aiemmin sovitusti tiistaina 15.12.2020 klo 12:30-15:00. 

9. Kokouksen päättäminen