Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Palveluja tarjotaan maksuttomasti suomalaisille korkeakouluille ja valtion tutkimuslaitoksille.

1.

...

Fairdata-palvelujen hyödyntäjäksi

Kun uusi organisaatio on kiinnostunut ottamaan käyttöön Fairdata IDA-, Qvain-, Metax-, ja Etsin-palveluja tai on jo ottanut ne käyttöön, mutta toivoo tukea niiden sijoittamiseksi osaksi organisaation muuta palvelutarjontaa, CSC tarjoaa tukea osoitteessa fairdata@csc.fi. CSC voi tässä vaiheessa tarjota seuraavaa tukea:

...

 • Ohjeet IDAn käyttöönottoon.
 • Qvaimen ja Etsimen käyttöönotto ei vaadi organisaatiolta erillisiä toimenpiteitä.
   • Qvaimella aineistoja voivat kuvailla ja julkaista kaikki korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkijat ja toimijat (Qvaimen käyttöopas). Etsintä voi käyttää kuka tahansa.
   • Qvaimeen ei toistaiseksi ole erillisiä ns. pääkäyttäjän tunnuksia organisaatioille (pääkäyttäjäoikeuksien kehitys käynnissä).
 • Mahdollinen aineistojen kuvailutietojen siirto organisaation omasta tietovarastosta suunnitellaan yhdessä Fairdatatiimin kanssa. Tietoa Metax-integroinneista.
 • Ohjeet Fairdata PAS-palvelun käyttöönottoon.

...