Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Qvaimen käyttöönotto organisaatiossa

Fairdata Qvaimen käyttöönotto ei vaadi organisaatiolta erityisiä toimenpiteitä. Suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten käyttäjät voivat luoda CSC-tunnuksen my.csc.fi-asiakasportaalissa. Tunnuksen luonut käyttäjä voi kirjoittaa, tallentaa ja julkaista tutkimusaineistojen kuvailutietoja Qvaimessa. Kuvailut tulevat näkyville julkaisun jälkeen Fairdata Etsimeen. Kuvailuja voi tehdä myös Metax-rajapinnan kautta.

Qvaimeen ei toistaiseksi ole erillisiä ns. pääkäyttäjän tunnuksia organisaatioille.

Lisätietoa

IDAn käyttöönotto organisaatiossa

Tarvittavat vaiheet Fairdata-IDA palvelun käyttöönottamiseksi, lyhyesti:

  1. Organisaation edustaja lähettää CSC:lle viestin osoitteeseen fairdata@csc.fi ja nimeää organisaatiolle yhden tai useamman IDA-yhteyshenkilön.
  2. CSC ohjeistaa IDA-yhteyshenkilönä toimimisessa ja CSC-tunnuksen luomisessa.
  3. IDAn käyttö voi alkaa.
    1. Jokainen IDAn loppukäyttäjä luo itselleen itsepalveluna CSC-tunnuksen my.csc.fi-asiakasportaalissa. IDA-säilytystilaa haetaan CSC-projektille omalta organisaatiolta. IDA-säilytystilahakemuksen hyväksyy organisaation IDA-yhteyshenkilö.

IDAn käyttöotosta on kattavammin tietoa wikisivulla Tietoa IDA-yhteyshenkilöille.

Lisätietoa

Yhteydenotot

fairdata@csc.fi


  • No labels