Käyttöönoton polku

Palveluja tarjotaan maksuttomasti suomalaisille korkeakouluille ja valtion tutkimuslaitoksille.

1. Fairdata-palvelujen hyödyntäjäksi

Kun uusi organisaatio on kiinnostunut ottamaan käyttöön Fairdata IDA-, Qvain-, Metax-, ja Etsin-palveluja tai on jo ottanut ne käyttöön, mutta toivoo tukea niiden sijoittamiseksi osaksi organisaation muuta palvelutarjontaa, CSC tarjoaa tukea osoitteessa fairdata@csc.fi. CSC voi tässä vaiheessa tarjota seuraavaa tukea:

Fairdata PAS-palvelua koskevat yhteydenotot voi lähettää suoraan osoitteeseen pas-support@csc.fi. Fairdata PAS-palvelun hyödyntämiseksi organisaatio saa tukea koko aineiston elinkaaren ajan.

2. Palvelujen käyttöönotot

Palvelujen varsinainen käyttöönotto vaatii organisaatiolta erillisiä toimenpiteitä IDAn, Metax-integrointien ja Fairdata-PAS-käytön osalta.

 • Ohjeet IDAn käyttöönottoon
 • Qvaimen ja Etsimen käyttöönotto ei vaadi organisaatiolta erillisiä toimenpiteitä.
   • Qvaimella aineistoja voivat kuvailla ja julkaista kaikki korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkijat ja toimijat (Qvaimen käyttöopas). Etsintä voi käyttää kuka tahansa.
   • Qvaimeen ei toistaiseksi ole erillisiä ns. pääkäyttäjän tunnuksia organisaatioille (pääkäyttäjäoikeuksien kehitys käynnissä).
 • Mahdollinen aineistojen kuvailutietojen siirto organisaation omasta tietovarastosta suunnitellaan yhdessä Fairdatatiimin kanssa. Tietoa Metax-integroinneista.
 • Ohjeet Fairdata PAS-palvelun käyttöönottoon.

3. Käyttöönoton jälkeinen tuki

 • Käyttöönoton jälkeen CSC tarjoaa organisaatioille tukea IDA-, Qvain-, Metax-, ja Etsin-käyttöön liittyen osoitteessa fairdata@csc.fi. CSC tarjoaa tukea mm. palvelujen käyttöön liittyviin kysymyksiin, mahdollisiin vikatilanteisiin ja Metax-integrointeihin liittyen.
 • Fairdata PAS-palvelun hyödyntämiseksi organisaatio saa tukea koko aineiston elinkaaren ajan osoittessa pas-support@csc.fi
 • Datanhallinnan kysymyksiin liittyen CSC koordinoi Datatukiverkostoa, joka tarjoaa materiaaleja, joita organisaatiot voivat käyttää omissa koulutustapahtumissaan sekä chatin ja etäkahveja datatukihenkilöstön yhteistyön tueksi.

Koulutusmateriaalit

CSC:ltä voi toivoa koulutusmateriaaleja tai webinaareja tietystä aiheesta tai formaatissa, jolloin tuotamme niitä mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteenamme on, että ne hyödyttävät mahdollisimman suurta osaa käyttäjistä ja organisaatioista.

Muita materiaaleja Fairdata-palvelujen käytön ja datanhallinnan tueksi

4. Palvelujen jatkuva kehitys organisaatioiden ja käyttäjien tarpeiden tukemiseksi

Fairdata-palveluja kehitetään edelleen tukemaan organisaatioiden ja loppukäyttäjien tarpeita. CSC:lle voi lähettää kehitysehdotuksia osoitteeseen fairdata@csc.fi. CSC esittelee kehityssuunnitelmaa ja ajankohtaisia kehityskohteita Fairdata-verkoston kokouksissa, joissa toivomme niihin organisaatioilta palautetta ja kommentteja. Järjestämme tarpeen mukaan myös työpajoja tiettyjä palvelujekehityksen aiheita koskien.

Yhteydenotot

fairdata@csc.fi


 • No labels