Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

PÄIVITYS: Tapahtuma joudutaan valitettavasti siirtämään ensi vuodelle. Uusi aika ilmoitetaan tapahtuman lähestyessä tällä sivulla.

Mikäli oppimisanalytiikka kiinnostaa, kannattaa tutustua jaoston muuhun toimintaan. Seuraavana vuorossa on työpaja Oppimisanalytiikan lainsäädännöstä, keskiössä tietosuoja. Olette tervetulleita tähän työpajaan 18.11. klo 14-16. Lisätietoa https://wiki.eduuni.fi/x/TzcaDg


Oppimisanalytiikka käsitteenä pitää sisällään toiveen: keräämällä ja yhdistämällä tietämystämme saamme parempaa oppimista, opetusta ja koulutusta. Datan kerääminen ja analyysien tekeminen siitä ei kuitenkaan tapahdu tyhjiössä - dataa kerätään eri määritelmin, se liikkuu eri tavoin ja siitä puhutaan eri käsittein. Mutta ovatko nämä tavat tehdä oppimisanalytiikkaan yhteentoimivia; puhummeko samasta asiasta, keräämmekö dataa samoin määritelmin, pystymmekö yhdistämään sitä? 

...