Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

RSS Feed
max3
showTitlesOnlytrue
urlhttps://postit.csc.fi/sympa/rss/latest_arc/tl-katko?count=3&for=90150

Yleistä

Kaikista merkittävästi liikennettä häiritsevistä toimenpiteistä ja katkoista pyritään ilmoittamaan kohteena oleville Funet-jäsenorganisaatioille hyvissä ajoin. Ennakoiduista huoltokatkoista ilmoitetaan postituslistalla tl-katko(at)postit.csc.fi. Listalle lähetetään myös jälkikäteen ilmoitukset isommista ennakoimattomista katkoista. Varmennettuja yhteysvälejä koskevista kuituhuolloista ei enää ilmoiteta erikseen. Ohjaamme listalle myös muista verkoista tulevat häiriöilmoitukset silloin, kun häiriö vaikuttaa Funet-yhteyksiin.

...