Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width40%

Korkeakoulut

Aalto-yliopisto
Arcada

Centria-ammattikorkeakoulu
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Hanken Svenska handelshögskolan
Helsingin yliopisto  
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Högskolan på Åland

Itä-Suomen yliopisto
     

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän yliopisto
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Karelia-ammattikorkeakoulu
LAB-ammattikorkeakoulu
Lapin ammattikorkeakoulu
Lapin yliopisto
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT
Laurea-ammattikorkeakoulu
Maanpuolustuskorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Oulun yliopisto
Poliisiammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Taideyliopisto
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampereen yliopisto  
Turun ammattikorkeakoulu
Turun yliopisto
Vaasan ammattikorkeakoulu
Vaasan yliopisto
Yrkeshögskolan Novia
Åbo Akademi


Column
width40%

Muut jäsenorganisaatiot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
Certia
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Geologian tutkimuskeskus GTK
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
ICOS ERIC
Ilmatieteen laitos
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Kansallisarkisto
Huippu-urheilun instituutti KIHU
Kotimaisten kielten keskus
Kuopion yliopistollinen sairaala
Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Maanmittauslaitos

Museovirasto

Musiikkiarkisto

Opetushallitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Pelastusopisto
Pirkan Opiskelija-asunnot Oy
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomenlinnan hoitokunta
Suomen Akatemia
Suomen Kansallisgalleria
Suomen Pankki
Suomen Syöpäyhdistys
Suomen ympäristökeskus
Svenska litteratursällskapet i Finland

Säteilyturvakeskus
Taiteen edistämiskeskus
Tampereen yliopistollinen sairaala
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tieteellisten seurain valtuuskunta

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
UKK-instituutti
Varastokirjasto
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö


...