Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vikojen selvittäminen voi edellyttää yhteydenottoa jäsenonrganisaatioonjäsenorganisaatioon. Yhteystahoina ovat ilmoitetut päivystys/helpdesk tms. numerot, ja/tai tekniset Funet-yhteyshenkilöt. Akuuttien vikojen lisäksi Funet-päivystys voi jälkikäteen tiedustella myös aiempien (jo korjautuneiden) katkojen syitä tms.

...