Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


...

startDateTime2023-01-01T00:00:00

...

width33%
Panel
borderColor#66a4ae
titleBGColor#66a4ae
titleTämä sivu sisältää:

Table of Contents
maxLevel3

...

Funet-verkko ja verkon palvelut osana kansainvälistä tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuuria on laajapohjaisen kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön tulos.

...