Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column


Panel
borderColor#66a4ae
bgColorwhite

Page Tree
expandCollapseAlltrue
rootKoulutus
startDepth3CSC:n koulutusuutiskirje

Funetin tekniset päivät

  • järjestetään kerran vuodessa, viimeaikoina keväisin.
Column
width50%

Funet järjestää tarpeiden mukaista koulutusta Funet-jäsenorganisaatioiden edustajille.

Tulevat kurssit

Excerpt Include
Funetin kurssitFunetin kurssit
nopaneltrue