Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel


Section


Column


Expand
titleeduroamiin liittyneet organisaatiot (näytä/piilota)

Kyseisillä organisaatioilla eduroamiin on liitetty oma käyttäjätietokanta. Organisaatiot siis toimivat sekä IdP:n (Identity Provider) että SP:n (Service Provider) rooleissa.Column


Expand
titleeduroamia tarjoavat verkossaan lisäksi (näytä/piilota)

Kyseisillä organisaatioilla eduroamiin ei ole liitetty omaa käyttäjätietokantaa. Organisaatiot toimivat vain SP:n (Service Provider) roolissa.
...