Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel

Expand
titleInformation in English (Click here to expand)
Funet supports eduroam, the international collaboration service for easier network access for academic users. The service is available e.g. in Finnish universities and in most of the universities of applied sciences. The information on this page is available only in Finnish. If you have problems using the service, please contact please contact first your home organisation. The provided service level for this service is best effort.


Additional information


...

Section


Column

Kuvaus

Verkkovierailupalvelu eduroamin piirissä olevien Funet-jäsenorganisaatioiden käyttäjät voivat kirjautua omilla tutuilla käyttäjätunnuksillaan langattomaan vierailijaverkkoon vieraillessaan minkä tahansa eduroam-verkon kuuluvuusalueella. Kunkin käyttäjän käyttäjätunnustiedot haetaan tämän kotiorganisaatiosta eikä erillisiä vierailijatunnuksia tarvita, mikä vähentää käyttäjähallinnointiin liittyvää työtä. Toteutus perustuu 802.1X-autentikointiin ja WPA2/AES-salaukseen, joten palvelun käyttö on turvallista ja suositeltavampaa kuin avointen WLAN-verkkojen käyttäminen. Oikein konfiguroitu päätelaite kytkeytyy eduroam-verkkoon sen kantoalueella automaattisesti, ja slogan kuuluukin "open your device and be online".

Palvelun palvelutaso on best effort.

Verkkovierailupalvelu eduroam on kansainvälinen järjestelmä, joka edistää käyttäjiensä liikkuvuutta ja työskentelyä ympäri maailman. Palvelu perustuu organisaatioiden väliseen vastavuoroisuuteen, ja siihen voivat liittyä ylemmät oppilaitokset ja tutkimuslaitokset. Suomessa eduroamia koordinoi Funet. Maailmanlaajuinen eduroam-kattavuus selviää eduroam.orgin kuuluvuuskartasta.

eduroamissa organisaatio tarjoaa omille ja vieraileville eduroam-käyttäjille langatonta verkkoaan kuuluvuusalueellaan. Tällöin palvelua kutsutaan Service Provider (SP) ja Identity Provider (IdP) -ratkaisuksi.

HUOM! eduroamiin on mahdollista liittyä myös palveluntarjoajana (Service Provider), jolloin esimerkiksi kaupunki tai kahvila voi tarjota vierailijoilleen maksuttoman pääsyn eduroamiin. Lue tarkemmin eduroam proxy -palvelusta.

Seuraavassa eduroamin kolme merkittävintä etua tavalliseen vierailijaverkkoon nähden:

  1. Muista eduroam-organisaatioista saapuvat vierailijat saavat käyttöönsä tunnetun ja heti käyttövalmiin vierailijaverkon ilman erillisiä vierailijatunnuksia.

  2. Vastaavasti omat käyttäjät pääsevät verkkoon kotikorkeakoulunsa lisäksi kaikissa muissakin eduroam-paikoissa kotimaassa ja ulkomailla. Kotiverkossa omille käyttäjille voi antaa vierailijoita laajemmat käyttöoikeudet, esimerkiksi pääsyn intranetiin.

  3. Palvelu perustuu tietoturvallisiin tekniikoihin, kuten 802.1X-autentikointiin ja WPA2-salaukseen.Column

Widget Connector
width400
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=RGfVYvYE9f4
height220


...