Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

eduroam.org: eduroam Policy Service Definition (pdf, eduroamin palvelukuvaus ja politiikka, johon myös Funet on sitoutunut)

MobileFunet:  Parhaat käytännöt -dokumentit (oppaita ja konfigurointiohjeita, mm. ladattavat konfiguraatiot FreeRADIUSv2-palvelimelle)

...