Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • muokata (Edit), esikatsella (Preview) ja tallentaa (Save) sivuja
  • lisätä alisivuja kulloisellekin sivulle (Create -> Blank page tai mahdollisesti valmis sivutemplaatti)
  • käyttää sivuilla erilaisia toiminnallisuuksia tuovia makroja; katso Makrojen lisääminen ja muokkaaminen
  • lähettää sähköpostilla kulloisenkin sivun linkin toiselle info:n käyttäjälle (Share)
  • lisätä liitteitä kulloisellekin sivulle (Tools -> Attachments -> selaa tiedostoja tai raahaa niitä merkitylle alueelle ko. sivulla)

...