Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

IdP-palvelinten luovuttamat attribuutit

Tästä linkistä löydät luettelon IdP-palvelinten luovuttamista attribuuteista. Voit ladata saman luettelon CSV-tiedostona tästä.

Jäsenet (ei IdP-palvelinta käytössä)

Seuraavat organisaatiot ovat liittyneet Hakaan, mutta eivät ole rekisteröineet Identity Provider (IdP) -palvelintaan, joten ne eivät ole mukana Haka-metatiedossa ja tunnistuslähteen päättelypalvelussa. Näistä organisaatioista ei siis vielä pääse Haka-palveluihin:

...