Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataIn English

Search

Luottamusverkosto | Tekninen dokumentaatio | Yhteystiedot

 

 

 

Kesällä 2021 Haka-metadata pyritään julkaisemaan seuraavasti. Operaattori voi muttaa julkaisupäivää julkaisuviikolla tarvittaessa. Viikko Haka-metadatan julkaisu 25 Haka-metadatan julkaisu 23.6. 26 Haka-metadataa ei julkaista 27 Haka-metadatan julkaisu 7.7. 28 Haka-metadataa ei julkaista 29 Haka-metadatan julkaisu 21.7.  30 Haka-metadataa ei julkaista Haka-metadatan julkaisu 27.7 31 Haka-metadatan julkaisu 4.8. 
Tähän asti Hakassa kaikki käyttäjät ovat tunnistetut korkeakoulujen toimesta viranomaisen myöntämän asiakirjan avulla tai vastaavasti käyttäjätunnuksia myönnettäessä.  Vuoden 2022 alussa Haka luottamusverkoston ensitunnistuskäytöntö muuttuu REFEDS Assurence Framework (RAF) [1] määrityksen mukaiseksi, jolloin kotiorganisaatiot voivat toteuttaa ensitunnistuksen varmuuden kolmiasteisesti nousevassa vaatimusjärjestyksessä. Uutuutena nykyiseen on sallia myös alemman tason ensitunnistus,…
Tervetuloa IAM-verkoston etätapaamiseen 21.1.2021! Tammikuun tapaamisessa aiheina ovat mm. Hakan tilannekatsaus, ohjausryhmän valinta vuodelle 2021 ja verkoston tapaamisten ajankohdista ja paikoista päättäminen, IAM-kuulumisten vaihto sekä OKM:n identiteetinhallinnan työryhmän tilannekatsaus. Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan: https://ssl.eventilla.com/event/xdeAY https://ssl.eventilla.com/event/xdeAY
Hakan tekninen ryhmä kokoontui 3.12.2020. Kokouksessa tekninen ryhmä vahvisti Hakassa siirryttävän käyttämään EduPersonAssurance-attribuuttia ilmaisemaan taso, jolla käyttäjän ensitunnistaminen on suoritettu käyttäjän kotiorganisaatiossa. Attribuutti on mukana FunetEduPerson skeeman versiossa 2.4, mikä astuu voimaan vuoden 1.1.2021. Ensimmäisessä vaiheessa organisaatiot antavat attribuuteille arvot, joka koskee kaikkia käyttäjiä ja noudattaa Hakassa sovittua ensitunnistamista.…
Haka-organisaatioiden päivittäessä Shibboleth IdP versiota kolme versioon neljä, voi tulla vastaan, että aiemmin toiminut palvelu on lakannut toimimasta. Mikäli tällaisesta tulee raportti tai havainto, ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa tukeeko palvelu, jonne kirjautuminen epäonnistuu GCM-algoritmia SAML2-viestin salaamisessa. IdP4:ssa on oletuksena GCM-algoritmi päällä ja moni vanhempi SAML2 SP -totetus ei GCM-algoritmia osaa.…
Haka-metadatan varmentamisessa käytettävä varmenne vaihtuu. Allekirjoitusavain pysyy ennallaan, vain varmenne päivitetään ennen voimassaolon päättymistä. Muutoksella ei ole teknisesti vaikutusta SAML-määritysten mukaisesti toimiviin SAML-tuotteisiin. Haka-operaattori suosittelee ja SAML-määritykset edellyttävät, että Haka-metadataan luottavat osapuolet käyttävät metadatan allekirjoituksen tarkastamisessa ajantasaista varmennetta.…

 

 

  • No labels