Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataIn English

Search

Luottamusverkosto | Tekninen dokumentaatio | Yhteystiedot

 

 

 

IAM-verkosto sparraa korkeakoulujen identiteetinhallinnan (IdM/IAM) kehittämistä vertaistukiperiaatteella. Kaksipäiväisessä huhtikuun tapaamisessa aiheina mm. korkeakoulujen IAM-tilannekatsauksia, IAM-verkoston toimintaan liittyviä asioita, MFA- ja OIDC-asioita, sekä sähköinen allekirjoittaminen. Ohjelma kokonaisuudessaan ja ilmoittautuminen löytyvät tapahtumasivulta: https://www.csc.fi/web/training/events/-/asset_publisher/zFHIiu8WuSnT/content/iam-verkoston-tapaamin-9
IAM-verkosto sparraa korkeakoulujen identiteetinhallinnan (IdM/IAM) kehittämistä vertaistukiperiaatteella. Vuoden ensimmäisessä tapaamisessa on ohjelmassa IAM/IdM-tilannekatsausten(Aalto, Tampere3) lisäksi IAM-verkoston ohjausryhmän kokoonpanon valitseminen, sekä verkoston vuoden 2019 tapaamisten paikkakunnista ja aikatauluista päättäminen. Ohjelma kokonaisuudessaan ja ilmoittautuminen löytyvät tapahtumasivulta: https://www.csc.fi/web/training/-/iam-verkoston-tapaamin-8 https://www.csc.…
OpenID Connect (OIDC) on tullut viime vuosina suosituksi kertakirjautumisessa web- ja natiivi-sovelluksissa. Suomen korkeakoulujen ja tutkimuksen erittäin kattavassa Haka-verkostossa Shibboleth on ollut eniten käytetty SAML2-tuote. Nyt Géant 4-2 projektissa on tuotettu Shibboleth IdP:lle liitännäinen, jolla Hakasta tutulle tunnistuspalvelimelle saadaan lisättyä tuki loppukäyttäjille kirjautua myös OIDC-yhteyskäytäntöön tukeutuviin palveluihin.…
IAM-verkosto sparraa korkeakoulujen identiteetinhallinnan (IdM/IAM) kehittämistä vertaistukiperiaatteella. Ohjelmassa perinteinen isäntäorganisaation IAM-ratkaisun esittely, katsaukset ajankohtaisiin asioihin luottamustasojen, luottamusverkostojen poikkeamien hallinnan ja Shibboleth IdP:n OpenID Connect tuen osalta. Iltapäivällä myös Nixun, Suomen Tilaajavastuun sekä Digital Living Internationalin kesällä julkaiseman Sandbox of Trust-pilottihankkeen esittely. Lisätietoa,…
EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee sovellettavaksi tänään perjantaina 25.5.2018. Hakassa rekisterinpitäjiä ja/tai henkilötietojen käsittelijöitä ovat kotiorganisaatiot ja/tai palveluntarjoajat. Haka-operaattori on rekisterinpitäjä palvelusopimuksien osalta, joista käytännön esimerkki on Haka-resurssirekisteri https://www.csc.fi/asiakasrekisterin-tietosuojaseloste. Haka-operointi tuottaa myös attribuuttitestipalvelua, jossa käsitellään henkilötietoja.…
Hakan tekninen ryhmä kokoontuu 27.4.2018 klo 09:30 videokokoukseen aiheena funetEduPerson-skeeman päivittäminen. Päivityksessä Hakassa käytettävä henkilötunniste eduPersonPrincipalName (eppn) muuttuu pysyväksi siten, että kerran käytettyä attribuutin arvoa ei voi uudelleen luovuttaa toiselle henkilölle. Muutos toteutuu kahden vuoden siirtymäajalla. Lisäksi päätetään uusien henkilötunnisteiden käyttöönoton valmistelusta ja esityslistalla on muutamia kotiorganisaatioille tärkeitä tiedotusasioita.…

 

 

  • No labels