Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Käyttäjien tunnistaminen tulee tapahtua Haka-luottamusverkoston (https://confluence.csc.fi/display/HAKAHaka-käyttäjätunnistusjärjestelmä) avulla. Hankittavaan järjestelmään tulee sisältyä Hakan käyttöä varten SAML 2.0-protokollan ja Haka-määritysten (SAML-profiili) mukainen SAML Service Provider.

...