Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Level of Assurance (LoA), eli käyttäjätunnistuksen vahvuus tai tunnistuksen tukevuus kuvaa tunnistamisen eri osa-alueiden turvallisuutta ja luotettavuutta. Tarpeena on kuvata ja määritellä tunnistamisen eri osa-alueille tasoja, joita palvelut voivay hyödyntää päättäessään riittääkö tunnistuksen tukevuus palvelun tarpeisiin.