Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ATOMI - tilaukset-palvelusta löydät esimerkiksi tutkintotodistuksen- sekä opintosuortitusotteen tilaamisen.
Tiedostot siirtyvät Dokumentit-välilehdelle josta voit ladata ne, sekä selata niitä myös myöhemmin.

Ohjeet sähköisen allekirjoituksen tarkastamiseen. 

Sopimuspankki on tarkoitettu opiskelijan ja korkeakoulun välisten sopimusten tekoon.
Sieltä näet myös viestisi liittyen esimerkiksi HOT-hyväksilukuhakemuksiin.