Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info

Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuri kuvaa ammatillisen koulutuksen ekosysteemin sekä periaatteiden, palvelujen, tietojen ja tietojärjestelmien muodostaman kokonaisuuden. Yhteinen viitearkkitehtuuri edistää ammatillisen koulutuksen järjestäjien palvelujen, tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.  


Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin tausta ja prosessi

Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuri on tehty laajana ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostoyhteistyönä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa KARKKI - kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen -hankkeessa. Arkkitehtuurityöhön on osallistunut ammatillisen koulutuksen eri tehtävissä toimivia asiantuntijoita, ammatillisen koulutuksen sidosryhmiä ja opetushallinnon edustajia. 

Viitearkkitehtuurissa tuotetut kuvaukset ovat avoimesti kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien käytettävissä ja jatkokehitettävissä. Viitearkkitehtuuria kehitetään edelleen ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja kansallisen tason yhteistyönä viitearkkitehtuurin hallintamallin mukaisesti. 

KARKKI-hankkeen keskeisiä yhteistyöhankkeita ovat Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen hanke (OA-hanke), Ammatillisen koulutuksen digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittäminen hanke (Digiosaava.fi-hanke) ja Tietojohtamisen kehittäminen -hanke (Tieto-osaava-hanke). Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuri muodostaa yhteisen viitekehyksen oppimisanalytiikan, tietojohtamisen ja digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittämiselle. Hankkeissa tehty kehittämistyö vahvistaa ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja ekosysteemimäistä toimintaa.Tip
iconfalse

Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin rakenne


Children Display
depth2
styleh4

...