Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

PAS-yhteistyöryhmän kokous 15.12.2022 - Esityslista

Aika:15.12.2022 klo 12:30 – 15:00
Paikka: Etäkokous

1.    Kokouksen avaus 
2.    Määrittelyiden päivittäminen
3.    Asiakastyytyväisyyskysely 2022 & digitalpreservation.fi -sivuston tilastot
4.    PAS-sanasto
5.    Yhteistyöryhmän vuoden 2023 toiminnan suunnittelu
6.    PAS-palveluiden uudet ominaisuudet Q4/2022
7.    PAS-palveluiden säilytyksen tilanne ja käynnissä olevat käyttöönotot
8.    Ilmoitusasiat 
9.    Muut asiat
10.    Seuraava kokous
11.    Kokouksen päättäminen


Attachments