Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

PAS-yhteistyöryhmän kokous 15.12.2022 -

...

Muistio

Aika:15.12.2022 klo 12:30 – 15:00
Paikka: Etäkokous
Läsnä:Alaterä Tuomas, FSD
Eerola Jouni, Musiikkiarkisto
Hakala Juha, Kansalliskirjasto
Helin Heikki, CSC
Ilva Jyrki, Kansalliskirjasto
Jaakkola Teijo, Calia
Kettunen Jari, Museovirasto
Koivunen Kimmo, CSC
Kylander Johan, CSC
Lehtonen Juha, CSC
Merenmies Markus, Kansallisarkisto
Nordström Jani, Celia
Peiponen Kari, Kansallisgalleria
Pyy Johan, SLS
Rajakangas Jukka-Pekka, Kansalliskirjasto
Säynätmäki Olli, Museovirasto
Tähtinen Pekka, KAVI
Vihtari Jari, Kotus

1.    Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:33 ja toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

2.    Määrittelyiden päivittäminen'

Heikki Helin esitteli lyhyesti määrittelyihin tehdyt muutokset; erityisesti muutokset, joista ei oltu sovittu edellisessä kokouksessa. Muutokset määrittelyihin hyväksyttiin sellaisinaan. 

Päivitetyt määrittelyt julkaistaan, kun tarvittavat muutokset on saatu tuotantoon. Tavoite muutoksille on maaliskuun huoltokatko, eli määrittelyt voidaan julkaista helmikuun lopussa. 

3.    Asiakastyytyväisyyskysely 2022 & digitalpreservation.fi -sivuston tilastot

Heikki Helin esitteli asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenvedon ja digitalpreservation.fi –sivuston tilastot. Todettiin, että asiakastyytyväisyys on pysynyt samalla tasolla kuin aiemmin ja parantunut hieman edellisestä vuodesta asiakaspalvelun ja neuvonnan osata.

4.    PAS-sanasto

Johan Kylander esitteli CSC:n tekemät ehdotukset PAS-sanastoon. Sanaston tavoitteena on sisältää termit ja käsitteet selityksineen siinä muodossa kuin niitä käytetään OKM:n omistamien PAS-palveluiden dokumentaatiossa ja ohjeistuksessa.

Sanastoon tuli runsaasti kommentteja jo ennen kokousta sähköpostilla, ja sen päivittäminen ja ylläpitäminen myös katkossa koettiin tärkeäksi.

Päätettiin perustaa kaikille avoin pienryhmä asian edistämiseksi. CSC kutsuu pienryhmän koolle alkuvuodesta 2023.

5.    Yhteistyöryhmän vuoden 2023 toiminnan suunnittelu

Puheenjohtaja kertoi lyhyesti vuoden 2022 merkittävimmistä asioista.

Sovittiin että painopiste vuonna 2023 on seuraavissa asioissa, normaalien vuosikellon mukaisten asioiden lisäksi:

  • PAS-palveluiden rajapinnan uudistaminen
  • Hyödyntäville organisaatiolle tarjottavien työkalujen kehityksessä ja niihin liittyvissä koulutuksissa
  • Aineiston poiston PAS-palvelusta suunnittelemisen aloittaminen
  • PAS-kokonaisarkkitehtuurityön jatkaminen

6.    PAS-palveluiden uudet ominaisuudet Q4/2022

Juha Lehtonen esitteli PAS-palveluiden uudet ominaisuudet Q4/2022

7.    PAS-palveluiden säilytyksen tilanne ja käynnissä olevat käyttöönotot

Läsnä olleet organisaatiot esittelivät oman tilanteeseensa. 

8.    Ilmoitusasiat 

  • Järjestetty kysely museosektorille PAS-palvelun käyttöön ottamisesta vuosien 2023-2025 aikana
  • PAS-seminaari järjestetään huhtikuun loppupuolella 2023

9.    Muut asiat

  • Jari Kettunen kertoi, että Museovirasto julkaisee keväällä asiakirjan digitoinnin laadun varmistuksesta.

10.    Seuraava kokous

Sovittiin, että kevään kokoukset sovitaan doodlella ennen joulua.

11.    Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:01


Attachments