Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Hankkeet, joissa KOOTuki toimii yhteyspisteenä tai joita KOOTuki ohjaa

...

 • Suoritustietojen siirto sähköisesti korkeakoulujen välillä ERASMUS+-kontekstissa ja opiskelijaksi ottamisessa

 • VIRTA-opintotietopalvelun tietojen käyttö kotimaisessa opetus- ja koulutusyhteistyössä

...

 • Korkeakoulujen mahdollisuus tulevaisuudessa hyödyntää opintotietopalvelun sisältöjä operatiivisessa toiminnassaan
 • Kansalliset tietovarannot osana korkeakoulujen tietoarkkitehtuurikehitystä ja tietojärjestelmäkokonaisuutta

KOOTuki-ryhmä toimii neuvoa antavana tahona korkeakoulujen oman toiminnan tarpeista lähtevään VIRTA-opintotietopalvelun käyttöön ja kehittämiseen liittyen.

...

 • Pohjoismainen opintohallinnon tietojärjestelmäkonsortioiden yhteistyöverkosto
 • Benchmarkkaus, yhteentoimivuuden edistäminen, opiskelijaliikkuvuuden tukeminen, laajempi tiedon vaihto korkeakoulujen yhteisistä ratkaisuista paikallisesti, kansallisesti pohjoismaissa ja Euroopassa

...

KOOTukeen liittyvä tehtävä

...

Tiedonvälitys taustaverkostoille, muodostuvan kansallisen ohjausrakenteen tukeminen

...

30.11.2016:

Sovittiin, että OHA-forum ja ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäälliköiden verkosto varmistaisivat yhden edustajan kummaltakin puolelta Stakeholder Forumiin. Todettiin, että edustajaksi tarvitaan johtoa ja rahoitus/sitoutumispäätöksiä lähellä olevia henkilöitä, että edustajalla on yhteys vararehtoriin, Unifiin/Areneen

Mahdollisten EMREX:n piiristä syntyvien jatkohankkeiden osalta sovittiin, että KOOTuki käsittelee ohjausrakenteet ja sopii niistä, tavoitteena varmistaa, että oikeat tahot ovat mukana.

Todettiin, että kansainvälisiin hankkeisiin liittyvä kansallinen ohjausrakenne tulisi muodostaa ja KOOTuki on miellään tukemassa sellaista.

20.4.2016:

Lopputulemana kokous päätti, että KOOTuki ottaa roolin päätöksentekoprosessissa koeluontoisesti.

...

30.11.2016:

KOOTuki-ryhmä toimii yhteyspisteenä NordForumin yhteistyöstä informoimisessa, välittämässä tietoa verkostoille.

Seminaarin teeman pohtiminen.

Ehdotetaan taustaverkostoille (koordinaattorien/pääsihteerien kautta) ja OPH:lle, että varmistaisivat edustajansa

...

19.2.2016:

KOOTuki päätti aloittaa asian valmistelemisen ja eri tahojen kuulemisen siitä, mitä asiantuntemusta ja kumppaneita ohjausrakenteissa tarvittaisiin.

...

EMREX:in kansainvälinen johtoryhmä

 • Seuraava kokous 22.2.2017

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmä

...

Norforumin tapaamiset

 • Seuraava tapaaminen 16.-17.1.2018 Tukholmassa, aiheena perusjärjestelmien ketterä kehitys, integroidut palvelut ja integraation muutoshallinta.

...

OILI-ohjausryhmä

 • Seuraava kokous 02/2018

...

...

...

Seurattavien asioiden yhteinen lista korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ITC:n ohjausyhteistyössä ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisessä tietovirtojen ja sanastotyön koordinaatioyhteistyössä https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTIES/Seurattavat+asiat

Children Display