Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

eeeeeee

PAS-yhteistyöryhmän kokous 15.6.2023 - Esityslista

...

10. Kokouksen päättäminen

...

(11.) Vapaamuotoinen ohjelma

Mikäli kokous järjestetään hybridinä niin mahdollisuus vapaamuotoisille jatkoille kokouksen jälkeen.

...