Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Puheenjohtaja: Kati Kettunen, OHA-forum, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
 • Varapuheenjohtaja: Tuomas Orama, AAPA, Metropolia AMK (etunimi.sukunimi@metropolia.fi)
 • Erja Nokkanen, Opetushallitus (etunimi.sukunimi@oph.fi)
 • Markku Närhi, FUCIO, Jyväskylän yliopisto (etunimi.t.sukunimi@jyu.fi)
 • Tapio Rimpioja AMK-OHA, Metropolia AMK (etunimi.sukunimi@metropolia.fi)
 • Ritva Sammalkivi (eläkkeellä), sijaisena Merja Väistö, Opetushallitus (etunimi.sukunimi@oph.fi)
 • Janne Santala, Synergiaryhmä, Satakunnan AMK (etunimi.sukunimi@samk.fi)
 • Teemu Seesto, FUCIO, IT-pääsihteeri (etunimi.sukunimi@utu.fi)
 • Tore Ståhl, AAPA, Arcada AMK (etunimi.sukunimi@arcada.fi)
 • Erja Widgrén-Sallinen, OHA-forum, Itä-Suomen yliopisto (etunimi.sukunimi@uef.fi)
 • Marko Wilen, AMK-OHA, Laurea AMK (etunimi.sukunimi@laurea.fi)
 • Sihteeri: Antti Mäki, CSC (etunimi.sukunimi@csc.fi)

...