Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin


Wiki Markup
{page-turners}

Synergiaryhmän etäkokous

 • 6.10.2011 kello 12-14
 • http://csc-fi.emea.acrobat.com/rakettiopi/
 • Kokous on avoin kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille
 • Synergiaryhmä omistaa varsinaiset kokoontumisensa työpajatyöskentelylle ja käyttää etäkokoukset ajankohtaisten asioiden käsittelyyn ja Opin tilannekuvan ylläpitoon. Tämän kokouksen pääaiheet ovat tilannekuva, pelisääntö-ryhmän työskentelyn tilannekatsaus sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma RAKETTI-hankkeen näkökulmasta.

Asialista

 1. Avaus
 2. Asialistan hyväksyminen
 3. Omat projektit
  1. LVI- ja MAKSU-projektien esiselvitysten tilannekatsaus (Antti Mäki ja Tuomas Orama)
  2. KSHJ-tilannekatsaus (Joonas Mäkinen / Seppo Ränninranta)
  3. Integraatio-tilannekatsaus (Jorma Korkiakoski)
  4. TIPTOP-tilannekatsaus (Tuomas Orama / Antti Mäki)
 4. Pelisääntö-ryhmän työn tilannekatsaus (Lauri Stigell)
 5. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma RAKETTI-hankkeen näkökulmasta (Antti Mäki / Lauri Stigell)
 6. Muut asiat
 7. Ilmoitusasiat
 8. Seuraavat kokoukset
 9. Kokouksen päättäminen

Muistio 

Paikalla

Tuomas Orama (pj)

Ismo Isopoussu

J-P Pihlajakoski

Jaakko Rannila

Janne Santala

Kati Tiihonen

Maarit Tenhunen

Joonas Mäkinen

Seppo Ränninranta

Pauli Borodulin

Petri Heinonen

Päivi Aho

Sari Zitting

Soile Pylsy

Totti Tuhkanen

Ulla Tiainen-Sallinen

Virve Peltoniemi

Jukka Kohtanen

Jorma Korkiakoski (siht)

Ylitarkastajan sijainen Antti Mäki

Lauri Stigell

Asialista

Avaus

Kokous avattu kello 12.

Asialistan hyväksyminen

Hyväksytty.

Edellisen tapaamisen (JKL) kuulumisia ja tunnelmia

Järjestelmäarkkitehtuuri: kolme dokumenttia olemassa kommentoitavaksi, ja kommentteja toivotaan. Linkit edellisen tapaamisen muistiossa. Siellä on mm. uusi Tvärminnen risti. 

Prosessityö: prosesseja työstettiin kahdessa ryhmässä. Pyrittiin tekemään kuvauksia tietyistä prosesseista. Koettiin työlääksi - prosesseja tulee paljon kun mennäään tietylle tasolle; eli mikä on oikea kuvaustaso? Työtä pitää jatkaa, jotta saadaan kuvattua yleisimmät prosessit (myös aliprosessit). Työtä on paljon jäljellä! 21-22.10. prosessityöpaja Tampereella.

Tietomalli: tietovarantoryhmät käytiin läpi. Todettiin, että kaikissa on paljon tehtävää. JKL:n ryhmä on kriittisesti liian pieni, validointi ehkä puutteellista. Istuntoihin olisi kaivattu prosessitietoa kontekstin saamiseksi.

Seuraavaan tapaamiseen toivotaan runsaasti osanottajia, jotta osaamista ja ymmärrystä saadaan levitettyä paremmin.

Omat projektit

LVI- ja MAKSU-projektien esiselvitysten tilannekatsaus (Antti Mäki ja Tuomas Orama)

LVI: Edellinen kokous relevantti; rajauksia tehty. 1. vaihe: Opinto-oikeus & ilmoittautuminen korkeakouluun. 2. vaiheessa: myös opetukseen ilmoittautuminen (esim. onko tilaa kurssilla - reaaliaikainen tarkastaminen perusjärjestelmästä). Voidaan edetä, lokakuun aikana ehdotus ulos tekemisen ja rahoituksen osalta.

Käsitemalli on saatava tehtyä! Synergiaryhmän kannalta akuutein haaste on koulutustarjonnassa oleva opetustarjonta.

Projektiesitys täytyy kirjoittaa puhtaaksi.

MAKSU: JKL:ssä alkutekijöistä liikkelle, mitä palveluja pitäisi tarjota? Seuraavassa kokouksessa (Tampere) käytiin käyttötapauksia läpi (4 kpl). Ei päästy vielä avoimen tapauksiin vaan keskityttiin tutkinto-opiskelijaan. Otetaan yhteyttä LVI-projektiin ja tehdään yhteinen linjan/rajanveto. 

Millä tasolla on LVI-ryhmältä tuleva dokumentti? Voiko lähettää korkeakouluille kommentoitavaksi? MAKSU-projekti pyritään "ersitämään" niin, että MAKSU-projektilla on mahdollisimman suuri toimintavapaus.

MAKSUn sopimuspuoli, miten tehdään (pankit vs. korkeakoulut)? Riippuu etenemistavasta, tn. korkeakoulut haluavat itse huolehtia omasta rahaliikenteestään, joten ne tekevät itse omat sopimuksensa.

Eri vaihtoehtoja kuitenkin tutkitaan. Maksujen ulkoituspalvelu voitaisiin ehkä kilpailuttaa, ellei sille ole jotain esteitä. 

KSHJ-tilannekatsaus (Joonas Mäkinen / Seppo Ränninranta)

KSHJ-työpajat syksyn osalta käynnistyneet. Aikataulu on tiukka - jopa kaksi työpajaa päällekäin. Tulokset viedään KSHJ:n wikin puolelle. 

Määrittely on alkanut yhdessä SADe-kokonaisuuden kanssa. Linkit SADe-wikin puolelle. 

Käyttötapauksia on alettu tunnistaa ja kirjoittaa ylös.

Prosessikuvauksista on ensimmäisiä versioita.

Määrittelyn projektisuunnitelma on wikissä.

KAIKKEA TYÖTÄ VOI KOMMENTOIDA! ELI PITÄÄ!

Käsite- ja tietomallin saattaminen parempaan kuntoon on tärkeää. Ensi maanantaina aloitetaan käytännön tietomallinnus (OPH:ssa). Toivotaan RAKETTI-OPI:n puolelta asiantuntijoita. XDW- ja muu RAKETTI-tuntemus suotavaa. Totti Tuhkanen + muut (esim. XDW-ylläpidosta sopiva asiantuntija)

Tarvitaan(ko) tietojoukkokohtaisia ryhmiä, jotka pureutuvat tietojoukkoon ja tekevät ensimmäiset versiot.

OPH tiedottaa asiasta (myyvästi).

Tietomallityössä kaksiosainen malli: 

1. pienemmällä joukolla yhteenveto olemassaolevasta materiaalista

2. isommalla joukolla jatkotyöstö

Maanantaina kaksi päällekkäistä tietomallityöpajaa (KSHJ & TIPTOP/KSHJ). 

Pitäisikö asettaa tietomallikohtaisia, nimettyjä ryhmiä? Vai yhdistetäänkö TIPTOP ja KSHJ lisättynä Totilla ja korkeakoulujen joillain asiantuntijoilla ja XDW-asiantuntijalla? Maanantain kaksi kokousta voisi yhdistää (?)

Tämän kokouksen jälkeen sovitaan jatkotoimenpiteistä OPH:n ja CSC:n kesken

Integraatio-tilannekatsaus (Jorma Korkiakoski)

Seuraava Camp pääkaupunkiseudulla 18.-20.10.

mm. Service Mix -koulutus Eduixin toimesta

18 ilmoittautunut, vielä mahtuu 6; ilmoittautuminen Jormalle

ohjelma wikissä

Integraatio-projekti esittelyssä FUCIO-kokouksessa: herätti intohimoja, kiinnostusta yliopistoista projektia kohtaan osoitettu, voi tulla lisää osallistujia projektiin

TIPTOP-tilannekatsaus (Tuomas Orama / Antti Mäki)

Projektisuunnitelma valmis ja on rahoittajalla tarkasteltavana. Tällä viikolla mahdolliset muutostarpeet.

Jaetaan linkki Synergia-ryhmälle kokouksen jälkeen tarkasteltavaksi ja kommentoitavaksi.

Projektin kestoa venytetty 30.3.2014 saakka (projekti on jo käynnissä mm. käsitemäärittelyn ja integraatiotyön osalta)

Pelisääntö-ryhmän työn tilannekatsaus (Lauri Stigell)

Nykyisen käsitemallin ylläpitomalli resurssien varmistamiseksi.

Nykyinen malli on liian tiukka autonomian osalta.

Kun muutostarpeita tietomalliin tulee, ne viedään keskitetysti sinne ylläpitomallin mukaisesti.

Ministeriö edelleen rahoitta osaa käsitemallityöstä, korkeakoulut loput.

Avoimen lähdekoodin käyttö.

UNIFI/ARENE-hyväksyntä tarvitaan.

Ei perusteta uutta "apparaattia", vaan koordinoidaan FUCIO/AAPA:ssa. Hankekauden jälkeen nämä verkostot organisoivat toimet

haluamallaan tavalla. Resurssitarve: 1,5 htv. Käytännössä verkostojen pääsihteeripalvelujen laajentaminen vastaavassa suhteessa.

Kun välttämätön perusta on kunnossa (peruspalvelujen tuottamiseksi), jatko syntyy korkeakoulujen yhteistyöprojektien kautta.

KATE, TIPTOP, Tay/HY/Aalto, JURE-kokonaisuus+HY:_n selvitys. Näiden projektien kautta syntyy perustietoa ja syntyy malleja, 

miten tuloksia annetaan muiden käyttöön. Lisäksi julkissektorilla on samanlaisia tarpeita - miten palvelut on järjestetty (kuntien Tiera Oy).

Missä määrin samanlaista palvelukonseptia voisi korkeakoulumaalimassa hyödyntää?

Kerätään palautetta. 

Suositusten jatkovalmistelu: syytä tehdä enenn suositusten hyväksymistä. FUCIO/AAPA-verkostolle ollaan ehdottamassa vastuuta

02/2012 asti suositusten jatkokehittämiseksi, jonka jälkeen rehtorien hyväksyntää voidaan pyytää.

Antti Mäki esitti Pelisääntöryhmän mallin "Korkeakoulujen Hanselista" (tuoteostaminen) ja räätälöityjen ratkaisujen hankkimiseksi.

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma RAKETTI-hankkeen näkökulmasta (Antti Mäki / Lauri Stigell)

Kesu ministeriön sivuilta. Osiot: elinikäinen oppiminen, työvoiman saatavuus - asiota, jotka tuilevat esille RAKETTI-hankeen nykyisissä

kehitysprojekteissa (esim. läpäisyaika, AHOT, nivelvaiheet ...). Nyt ollaan menossa samaan suuntaan valtiovallan kanssa!

Tiukat aloituspaikkojen väheneminen (nyt), kuumentaa erityiseti AMK-sektorilla. Meidän on syytä ottaa tilanne huomioon.

Kesu:

 • Suomi on maailman osaavin maa vueoteen 2020 mennessä
 • kuitenkin resursseihin puututaan, eikä ole ristiriitaista
 • Hallitusohjelman päälinjat (3): köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisy; talouskasvu ja talouden vakauttaminen
 • Avoimen ja täykkärin siilojen purkaminen
 • Hakukohteiden ja koulutusmahdollisuuksien kokoaminen yhteen korkeakoulusektoreiden sisällä ja välillä
 • AHOT, päällekkäisyyksien vähentäminen, yksilöliset tutkinnot, täydentävä koulutus - kansaalinen tietovarasto
 • yhteistyörakenteiden kehittämistä

FUCIO: pyyntönä Synergiaryhmään päin: koottaisiin meidän arvauksen mukainen aikataulujana, joka niputtaisi Virtaa, LVI:tä, 

TIPTOPPia, ..... yhdelle aikajanalle. Tämä siksi, että asioihin voisi valmistautua korkeakouluissa etukäteen, ja siirryttäisiin reagoinnista proaktiiviseen 

toimintaan. Pyyntö on hyvä; aikajanaa ruvetaan tekemään. Sen ensimmäisen version esittely on FUCION ja AAPAN yhteiskokouksessa 30.10.2011.

Muut asiat

Ei muita asioita.

Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

Seuraavat kokoukset

10.11.2011 etäkokous, jossa valmistellaan seuraavaa työpajaa (21.-22.11. TAMK)

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:38.

Opin kalenteri

 • Syksyn kokousajat 
 • Koko RAKETTI-kalenteri, josta tilaisuudet voi poimia myös omaan kalenteriin: linkki (Google-kalenteri)