Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Panel
borderColor#830051
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#830051
titleTervetuloa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöalueelle!

Tämän wikisivuston lyhyt osoite on "me.csc.fi"

Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja CSC:n yhteistyöalueelta löydät tietoa yhteistyöverkostoista, tapahtumista sekä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen ja ICT:n ohjausyhteistyöstä. Aluella on myös CSC:n, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kahdenvälisiä sisältöjä, jotka näkyvät kirjautuneille, asianosaisille käyttäjille.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartta: ka.csc.fi

Lue lisää CSC:stä: www.csc.fi


Panel
borderColor#006778
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#581845
titleAjankohtaista

Tutkimuksen, oppimisen ja innovaatiotoiminnan digihuone

Webinaarisarja CSC:n liiketoimintaan ja sen tulevaisuuden kehityssuuntiin

Korkeakoulujen Digivisio 2030

Panel
borderColor#006778
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#006778
borderStylesolid
titleTapahtumat

Yhteentoimivuuskalenteri tulevat tapahtumat

2023

Yhteentoimivuuskalenteri aiemmin tapahtuneet


Yhteentoimivuus_tapahtumakooste_vuodelta_2022