Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu on opetus- ja kulttuuriministeriön CSC:ltä ostama palvelu, jossa korkeakoulut säilyttävät kopiota opiskelijarekisteriensä osista sekä muiden henkilörekisterien tietosisällöstä. Teknisen käyttöyhteyden kautta korkeakoulujen rekistereissä olevat tiedot välitetään yhdenmukaisessa muodossa eri toimijoiden, kuten korkeakoulujen yhteishaun käytettäväksi. VIRTA-opintotietopalvelu tarjoaa välineen viranomaisten tiedonkeruiden järjestämiseksi siten, että kerättävä tieto on yhteismitallista ja laadukasta.  

VIRTA-opintotietopalvelu sisältää 38 suomalaisen korkeakoulun, eli yhteensä 1,3 miljoonan tutkinto-opiskelijan tiedot. Tietovaranto sisältää mm. tiedot opiskelijan suorittamista korkeakoulututkinnoista, opintosuorituksista, niiden arvosanoista, henkilön opiskeluoikeuksista korkeakoulututkintoon sekä tiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta näihin tutkintoihin johtavaan koulutukseen.

Kansalaiset voivat katsoa omia opintotietojaan  KOSKI-palvelussa.

CSC-Tieteen tietotekniikan keskus kehittää ja ylläpitää VIRTA-opintotietopalvelua tietovarannon teknisen ylläpitäjän, opetus- ja kulttuuriministeriön valtuuttamana.


VIRTA OTP-pavelun logoInfo
titleYhteystiedot

VIRTA-opintotietopalvelulla on kaksi sähköpostilistaa

  • virta(ät)csc.fi on osoite, jonne lähetetään VIRTA-opintotietopalvelua koskevat palvelupyynnöt. Nämä ohjautuvat automaattisesti JIRA-tikettijärjestelmään. JIRA palvelupyynnöt löytyvät täältä.
  • virta-yhteyshenkilot(ät)postit.csc.fi sähköpostilista toimii VIRTA-yhteyshenkilöiden yhteisenä tiedotuskanavana.

Palvelua koskevat tiedustelut:

Projektipäällikkö Helena Majamäki p. 050 3377 845, email: etunimi.sukunimi (ät) csc.fi

Koordinaattori Aino-Kaisa Ellfolk, p. 050 466 3319, email: etunimi.sukunimi (ät) csc.fi


Info
titleAjankohtaista

Lue VIRTA-opintotietopalvelun ajankohtaisista asioista Ajankohtaista -osiosta


Recent space activity

Recently Updated
typespage, comment, blogpost
max5
hideHeadingtrue
themesocial

Space contributors

Contributors
modelist
scopedescendants
limit5
showLastTimetrue
orderupdate


...