Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Työpajan tarkoitus on edistää tiedonvaihtoa !IoT-asioissa sekä IT-henkilöstön että tutkijoiden kesken. Yritetään oppia toisistamme ja työpajan jälkeen päätellään mahdollisuuksien mukaan mitkä ovat parhaat käytännöt tällä alalla.

Etäosallistuminen: https://cscfi.zoom.us/j/293091048

Osallistujalista (PDF)

Agenda

...