Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info

Tälle sivulle on kerätty esimerkkejä tavoista, joilla korkeakoulut ovat hyödyntäneet OPI-viitearkkitehtuuria omassa organisaatiossaan eri tavoin. Esimerkkien tarkoitus on jakaa korkeakouluille lisätietoa OPI-viitearkkitehtuurista ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksista eri tilanteissa. Listausta täydennetään mielellään korkeakoulujen omilla esimerkeillä. Korkeakoulut voivat toimittaa OPI-viitearkkitehtuurin hyödyntämiseen liittyvää materiaalia CSC:n OPI-koordinaattoreille osoitteeseen opi(at)csc.fi.KorkeakouluTeemaLisätietojaMateriaalia
Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK

OPI-viitearkkitehtuuri

  • TAMKin Peppi-projektissa
  • TAMKin kokonaisarkkitehtuurityössä
  • Tampere3-projektissa
Virve Peltoniemi, TAMK


View file
nameViitearkkitehtuuriTAMK.pptx
height150
Oulun yliopistoOPI-viitearkkitehtuurin hyödyntäminen koulutuksen prosessivastuiden jakamisessa ja työn organisoinnissaSanna Waris, OY

View file
nameOPI-esimerkki-OY.pptx
height150

Laurea ammattikorkeakouluOPI-viitearkkitehtuurin hyödyntäminen Laurean tuutoroinnin viitekehyksen muodostamisessaPäivi Aho, Laurea

View file
nameLaurea_Tuutorointi_Viitearkkitehtuuri-2.pdf
height150