Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 19 Next »

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmään nimetyt varajäsenet

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt ohjausryhmän jäsenet lähtökohtaisesti heidän edustamien taustaverkostojen ehdotuksista. Estyessään ohjausryhmän jäsen voi lähettää muun henkilön tilalleen. Ohjausryhmä on keskustelussaan todennut, että henkilön tulisi ensisijaisesti edustaa jäsenen taustaverkostoa kotiorganisaation sijaan. Toistaiseksi nimetyt varajäsenet on liitetty pysyvästi ohjausryhmän jakelulistalle.

JäsenVarajäsen
Kati HagrosChrista Winqvist, CIO, Aalto-yliopisto
Airi HirvonenTapio Rimpioja, opintoasiainpäällikkö, Metropolia ammattikorkeakoulu
Sari Laaksonen
Liisa Huovinen
Matti Keränen
Arto Maaninen
Samuli Malinen


Anu NuutinenLaura Taajamaa, johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia
Manu Pajuluoma
Pertti PuusaariJouko Paaso, rehtori, Oulun ammattikorkeakoulu
Erja Widgren-Sallinen
Juha Venho
Stina WestmanPekka Lehtovuori, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus
AsiantuntijaVarahenkilö
Antti MäkiOuti Tasala, asiakasratkaisupäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  • No labels