Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ajankohtaista ideapankissa

  • Identiteetinhallinnan ideamuotoilu 
    • CSCIDEAPANKKI-45 - Identiteetinhallinta - suomalaiset ja ulkomaalaiset oppijat, tutkijat ja opettajat ESISELVITYKSESSA
  • Saavutettavuusdirektiivi ja tiedonhallintalaki
  • CSCIDEAPANKKI-86 - Getting issue details... STATUS
  • No labels