Paikalla: Petri Sairanen, Tiina Nokkala, Eija Suikkanen, Anttoni Lehto, Heidi Laine (CSC)

Aiheita

 • Petri ja Tiina esittäytyvät (toimivat työparina)
  • Roolit ja suhde tutkimukseen vielä muotoutumassa
  • Sisäisen kehittämisen projekti TKI-aineistojen hallintaan liittyen, runko hahmottunut, kesto pari vuotta, projekti tulee
  • Petri: pitkä AMK ura takana, aloittanut TuAMKin IT-yksikössä, kokemusta mm. tietojärjestelmien käyttöönotosta ja kehittämisestä, TuAMKissa IT-pääsuunnitelija, IT:n ja asiakkaan välissä, asiakkaita TKI-palvelut ja opetuksen sektoreita, ei
  • Tiina: IT-erityisasiantuntija, aiemmin Turun yliopistossa kauppatietieiden tutkijana, käyttänyt CSC:n palveluja loppukäyttäjinä
 • CSC:n palveluiden käytön kehitys ja näkymät TuAMKissa
 • Koronatilanteen (ja muutenkin) aiheuttamat lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin muutosnäkymät
  • tiedonhallintalaki ja CSC:n rooli korkeakoulujen kehitystyössä? Miten vaikuttaa TKI-aineistoihin ja TKI-tutkimustoimintaan? Mikä on CSC:n Fairdata-palveluiden merkitys? Mikä on IDAn ja PASin suhde tiedonhallintalain mukaiseen arkistoimiseen? Kuinka paljon voidaan nojata IDAan ja missä kohtaa TKI-tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuuria?
  • Kansallisarkistolta odotettu useita vuosia päätöstä AMKien TKI-aineistojen arkistoimisesta
  • Mitä merkitä AMSiin TKI-aineistoista?
  • Tuleeko tiedonhallintalain mukainen arkistoiminen tuottamaan tuplatyötä suhteessa avaamiseen (esim. Fairdatassa)?
  • Tukeeko Qvaimen tietomalli tiedonhallintalain mukaista arkistoimista?
  • Organisaatio voisi määritellä itse IDAn sähköisen arkistoimisen ratkaisuksi?
  • Tiedonhallintalain positiivinen puoli mahdollisuus löytää kokonaisvaltaisia TKI-tiedonhallinnan ratkaisuja
  • Digikartta TuAMKissa joka määrittää tulevia IT-ratkaisuja
 • CSCIDEAPANKKI-93 - Getting issue details... STATUS
  • AMK-näkökulmasta opetuksen ja tutkimuksen käytön tiukka erottaminen on keinotekoista ja ei-hedelmällistä
 • AMKeille webinaari Fairdata-tukipalvelun rakentamisesta organisaatiossa yhteistylssä TuAMKin kanssa
  • AP: Anttoni ehdottaa Seliinalle
 • AP: MEGAsta sovellusesimerkki
 • Tutkimustietovaranto
  • periaatepäätös että TuAMKin infrat näkyvät laajempina klustereina, eivät yksittäisten labrojen tasolla
  • muut AMKit laittaneet pientäkin toimintaa
  • uutisfiidit?
  • tarve saada julkaisutietoihin tutkimusryhmätieto (ja muita affiliaatiotietoja, kuten infrat), syötetään Justukseen mutta ei tule näkyviin Juulissa/Tutkimustietovarannossa
 • No labels