Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Asetukset ja aloitteet


EU:n yleinen tietosuoja-asetus

EU:n Free Flow of Data -aloite, datan vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla

Groningenin julistus maailmanlaajuisesta digitaalisten opintotietojen saatavuudesta


Ohjeistukset


EU:n tietosuojatyöryhmä WP 29:n tulkintaohje Guidelines on theright to data portability ja siihen liittyvä FAQ

Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679

Valvontaviranomaisille tarkoitettu ohjeistus hallinnollisista sakoista  • No labels