In English

Haka-resurssirekisterin yhteyteen on toteutettu palvelu, joka kerää kotiorganisaatioilta tilastotietoa tunnistuslähteen suorittamien Haka-kirjautumisten määrästä. Haka-resurssirekisterissä on myös käyttöliittymä, jolla tilastotietoa pääsee kaavioiden avulla tarkastelemaan. Käyttöliittymän kaavioista pääsee pureutumaan syvemmälle kirjautumistapahtumien määriin kutakin tietoa klikkaamalla aina kuukauden, tunnistuslähteen tai palvelun tarkkuudella. Tilastotiedon tarkastelu vaatii Haka-kirjautumisen. Käyttöliittymä on osoitteessa https://rr.funet.fi/rr/stats.php

Tilastointi uudistettiin vuoden 2013 lopulla. Uudella menetelmällä kerättävät tiedot käsittävät kirjautumisten yhteismäärän sekä kirjautumisten jakaantumisen palvelukohtaisesti. Sellaista tietoa, josta pystyisi yksilöimään kirjautuneen käyttäjän, ei kerätä.

Hakan kirjautumistilastoja kerätään IdP-palvelimilta haettavien siirtotiedostojen avulla. Haka-operointitiimi lataa siirtotiedostot IdP-ylläpitäjien ilmoittamista https-osoitteista kerran kuussa.

1. Siirtotiedosto-osoitteen lisääminen Resurssirekisteriin

IdP-ylläpitäjä voi lisätä kotiorganisaationsa IdP:n tilastosiirtotiedostoja sisältävän kansion polun suoraan Resurssirekisteriin IdP:n tietoihin(Muokkaa --> Statistics-välilehti).

2. Tilastosiirtotiedoston luonti IdP:llä

CSC:n käyttämä tilastosiirtotiedosto pohjautuu Shibboleth-ohjelmiston yhteyteen toteutettuun lokianalyysityökaluun. Scriptin avulla voidaan lasketaan IdP:stä eri SP-palvelimille kohdistuneita kirjautumisia IdP:n audit-logeja hyödyntäen. 

Tilastosiirtotiedostot tulee pitää jaossa siten, että operaattori pääsee lukemaan niitä https-yhteyden ylitse.

Hakan tilastosiirtotiedoston nimeämiskäytäntö IdP:n luomille tiedostoille on seuraava:

HakaStatistics_[vvvv-kk]_[IdP_hostname].txt
esim. 
HakaStatistics_2013-10_idp.csc.fi.txt

Haka-operaattorin vaatima tilastosiirtotiedostomuoto on seuraava ('date' viittaa kuukauteen, jota tilastot koskevat):

IdPEntityId | [IdP EntityId]
date | [yyyy-mm]

logins  | relyingPartyId
-------------------------
[num of logins]   | [SP EntityId 1]
[num of logins]   | [SP EntityId 2]
[num of logins]   | [SP EntityId.....n]

Esimerkki Hakan tilastosiirtotiedoston sisällöstä:

IdPEntityId | https://idp.csc.fi/idp/shibboleth
date | 2013-08

logins  | relyingPartyId
-------------------------
7890   | https://sui.csc.fi/shibboleth
456   | https://kotaplus.csc.fi
123   | https://aai.csc.fi

Scriptiä on muokattu hieman jotta se osuu RelyingPartyId:hen sekä käyttäjään ja msg_profile ei ole käytössä joten se osuu POST kenttään. muokatun scriptin saa tästä loganalysisCSC.py

Skriptiä voi käyttää testailla komentorivillä alla esiteltyyn tyyliin alustasta riippuen. Esimerkissä IdP on kontissa, jonka johdosta ei käytetä audit logeja, vaan kontin logitusta jossa kaikki logitus tulee yhteen tiedostoon.

# zgrep: Purkaa pakatut logitiedostot joiden prefix on idp_[edellisen kuukauden vuosi sekä kuukausi] sekä nykyisen ei vielä pakatun idp.log tiedoston.
# grep: Filtteröi pois kaikki rivit joilla ei ole kyseisen kuukauden aikaleimaa ja toinen grep ottaa huomioon vain POST rivit
# cut: Tällä poistamme omassa ympäristössämme tulevat ylimääräiset aikaleimat joita kontitus aiheuttaa.
LOCATION=/tmp;MONTHS=1;zgrep -a "Shibboleth-Audit" logs/idp_$(date -d "$MONTHS month ago" "+%Y%m")*.tgz logs/idp.log|grep $(date -d "$MONTHS month ago" "+%Y-%m")|grep "POST"|cut -b 119- > $LOCATION/tmp_audit.log

# Tämä aloittaa logitiedoston tekemisen ja tuottaa kaksi ensimmäistä määrätyn muotoista riviä tiedostoon
LOCATION=/tmp;MONTHS=1;echo -e "IdPEntityId | https://idp.csc.fi/idp/shibboleth\ndate | $(date -d "$MONTHS month ago" "+%Y-%m")" > $LOCATION/HakaStatistics_$(date -d "$MONTHS month ago" "+%Y-%m")_idp.csc.fi.txt;

# Tämä ajaa loganalysis työkalun ensimmäisellä komennolla tuotettua tiedostoa vasten.
LOCATION=/tmp;./loganalysisCSC.py -n $LOCATION/tmp_audit.log >> $LOCATION/HakaStatistics_$(date -d "$MONTHS month ago" "+%Y-%m")_idp.csc.fi.txt 

## Huomaathan että jos scriptaat tai ajat tätä cronissa tulee sinun käyttää date komennossa \%Y- \%m muotoa (Escape).

Tarvitset siis absoluuttisen polun skriptille, idp-audit.logien sijainnille sekä tulosteelle. Huomaathan myös että tilastosiirtotiedoston tulee sijaita hakemistossa, josta tuo voidaan noutaa https-protokollaa käyttäen.

Lopuksi komento voidaan antaa vaikka cronin ajettavaksi kertaalleen jokaisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

2 Comments

 1. Unknown User (tryhanen@oulu.fi)

  Näyttäisi, että lokianalyysityökalu ei tue IdP v3:sta. Onko IdP3:lle vastaavaa?

 2. Logianalyysityökalu parsii kyllä logeja, mutta vaati seuraavanlaisen muutoksen. Päivitin myös korjatun version sivuille.

  diff <OLD> <NEW> -w -B
  47c47

  < datetime,reqBind,reqId,rp,msgProfile,idp,respBind,respId,user,authnMeth,relAttribs,nameId,assertIds = event
  ---
  > datetime,reqBind,reqId,rp,msgProfile,idp,respBind,respId,user,authnMeth,relAttribs,nameId,assertIds,EOL = event