eduPersonPrincipalName (ePPN) on attribuutti joka ei saisi muuttua kuin pakottavista syistä. Tälle sivulle on kerätty tiedot suuremmista ePPN muutoksista, kuten korkeakoulujen yhdistymisistä. Sivun pääasiallinen tarkoitus on listata muutokset ja jakaa yhteystietoja mahdollisten ongelmien selvittämiseksi.

ePPN-attribuutin vaihtuminen Haka-luottamusverkostossa

Korkeakoulujen yhdistyessä on tarve muuttaa myös ePPN attribuuttien arvoja. Ohjausryhmä hyväksyi seuraavan lähestymistavan ongelmaan:


Ohjausryhmän kokous 26.1.2011

"Henkilön EPPN-attribuutti muutetaan, esim. tunnus@vanhaorg.fi muutetaan muotoon tunnus@uusiorg.fi. Aiheuttaa muutostyötä sekä IdP-ylläpidolle, että sellaisille SP-ylläpidoille, joissa uusi EPPN-attribuutti täytyy sitoa vanhaan EPPN-attribuuttiin palvelun toimivuuden takaamiseksi. CSC voisi operaattorin roolissa ylläpitää tietoa kotiorganisaatioista muutospäivämääristä ja kontaktihenkilöistä. Näin ollen SP-ylläpitäjät voisivat yhdestä lähteestä tarkastaa heihin mahdollisesti kohdistuvat muutostarpeet ja pyytää kontaktihenkilöt CSC:ltä. CSC määrittelee formaatin siirrettävälle tiedolle ja sitä suositellaan käytettäväksi. Itse muunnostiedot kotiorganisaatio lähettää suoraan palveluntarjoajalle."


Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat uutta korkeakouluyhteisöä Tampereen korkeakoulusäätiön alle. Uusi korkeakouluyhteisö aloitti toimintansa 1.1.2019, jolloin Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät Tampereen yliopistoksi ja yhteistyö TAMK:n kanssa tiivistyi. Tampereen korkeakouluyhteisön yhteinen IdP on tullut osaksi metadataa vuoden 2018 lopussa ja loppukäyttäjien kirjautuminen HAKA-palveluihin @tuni.fi ePPN:llä on ollut mahdollista vuoden 2019 alusta. Uusi IdP palvelee kaikkia TAMK:n, TaY:n ja TTY:n käyttäjiä, mutta myös vanhat IdP jatkavat uuden rinnalla siirtymäajan.

eduPersonPrincipalName:t ovat käytetyn IdP:n mukaan seuraavia muotoja:

OrganisaatioePPN muotoOrganisaation nimi HAKA Discovery servicen kotiorganisaatiolistalla
Tampereen korkeakouluyhteisötunnus@tuni.fiTampereen korkeakoulut
Tampere Universities
TAMKtunnus@tamk.fi
tunnus@piramk.fi
Tampere University of Applied Sciences
Tampereen ammattikorkeakoulu
TTYtunnus@tut.fiTampere University of Technology
Tampereen teknillinen yliopisto
UTAtunnus@uta.fiUniversity of Tampere
Tampereen yliopisto

Tampereen korkeakouluyhteisö siirtyy uuden IdP:n käyttöön vaiheittain tiedottaen käyttäjiään mitä IdP:tä tulisi käyttää minkäkin palvelun kanssa ja miten palveluiden tiedot on mahdollista siirtää vanhalta tililtä uudelle. Tampereen korkeakouluyhteisö on myös yhteydessä niihin SP-ylläpitäjiin joihin muutoksella on suurin vaikutus. Vaiheittainen siirtymä hoidetaan vuoden 2019 aikana niin, että suuria käyttäjämassoja ja opiskelijoita palvelevat palvelut pyritään siirtämään ensimmäisenä vuoden 2019 alussa.

Tampereen korkeakouluyhteisö toimittaa ePPN muunnostiedostoja niille SP-ylläpitäjille joille on teknisesti mahdollista muuttaa käyttäjän ePPN arvoa. Muunnostiedoston hakemisen yhteydessä on syytä sopia Tampereen korkeakouluyhteisö kanssa tiedottamisesta ja muunnospäivämäärästä.

Kaikki yhteydenotot (ePPN listat, käyttäjäpalaute) asiasta tulisi tehdä osoitteeseen iam(ät)tampere3.fi .


Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston Idp on tullut osaksi Haka-metadataa viikolla kuusi vuonna 2011. Uusi Idp palvelee kaikkia Taik:in, HSE:n ja TKK:n käyttäjiä. Tunnukset ovat käytetyn Idp:n mukaan seuraavia muotoja:Aalto-yliopisto siirtyy uuden IdP:n käyttöön vaiheittain tiedottaen käyttäjiään mitä IdP:tä tulisi käyttää minkäkin palvelun kanssa ja miten palveluiden tiedot on mahdollista siirtää vanhalta tililtä uudelle. Aalto-yliopisto on myöskin yhteydessä niihin SP-ylläpitäjiin joihin muutoksella on suurin vaikutus. Vaiheittainen siirtymä hoidetaan vuoden 2011 aikana.

Aalto-yliopisto toimittaa ePPN muunnostiedostoja niille SP-ylläpitäjille joille on teknisesti mahdollista muuttaa käyttäjän ePPN arvoa. Muunnostiedoston hakemisen yhteydessä on syytä sopia Aalto-yliopiston kanssa tiedottamisesta ja muunnos päivämäärästä.

Kaikki yhteydenotot (ePPN listat, käyttäjäpalaute) asiasta tulisi tehdä osoitteeseen servicedesk@aalto.fi.Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulussa tapahtui organisaatio muutos, minkä vuoksi on otettu käyttöön uusi käyttäjätietokanta. Tämän muutoksen myötä opiskelijat sekä henkilökunta ovat saaneet uudet käyttäjätunnukset. Tämä aiheuttaa kaikkien käyttäjien tunnuksien muuttumisen. Samalla päivitämme skoopin täsmäämään käytössä olevaa domainia. EPPN -arvot muuttuvat seuraavasti:IdP Entity idSkopeePPN
Ennen muutosta

https://shibboleth.kajak.fi/idp/shibboleth

(Siirtymäaikaa jatkettu 8.4 saakka)

kajak.fi

mattiv@kajak.fi

kat13mikar@kajak.fi

Muutoksen jälkeen

https://kamidp01.kamit.fi/idp/shibboleth

(Käytössä 30.3.2016 alkaen)

kamk.fi

mattivir@kamk.fi

mikarah2@kamk.fi


Kajaanin ammattikorkeakoulu siirtyy uuden IdP:n käyttöön maalis/huhtikuun vaihteessa. Kajaanin ammattikorkeakoulu ottaa yhteyttä niihin SP -ylläpitäjiin joihin muutoksella on suurin vaikutus.

Kaikki yhteydenotot tulisi tehdä osoitteeseen helpdesk@kamit.fi


Tampereen Teknillinen yliopisto

Tampereen korkeakoulujen yhdistymiseen liittyen kymmenen TTY:n käyttäjän eppn vaihdetaan 11.8.2016. Asianosaisille käyttäjille on ilmoitettu ja heitä on pyydetty testaamaan, että heidän käyttämänsä federoidut palvelut toimivat normaalisti tai muussa tapauksessa ottamaan yhteyttä omaan helpdeskiinsä.


Vaasan ammattikorkeakoulu


Vaasan ammattikorkeakoulun pääasiallinen domain on ollut vamk.fi jo 13 vuotta, entinen puv.fi on ollut käytössä rinnalla. VAMK on muuttanut kaikkien käyttäjiensä eppn:t 28.6.2021 muodosta tunnus@puv.fi muotoon tunnus@vamk.fi.