Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Unknown macro: {page-turners}Synergiaryhmän etäkokousAsialista


Synergiaryhmä omistaa varsinaiset kokoontumisensa työpajatyöskentelylle ja käyttää etäkokoukset ajankohtaisten asioiden käsittelyyn ja Opin tilannekuvan ylläpitoon. Tulevan työpajakokouksen pääaiheina ovat tilanneraportti ja syksyn toiminnan suunnittelu


Arkki-korkeakouluihin


Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kokonaisarkkitehtuuri-työn (Arkki) lähettäminen korkeakouluihin asiantuntijakommentteja varten (linkki)


Opi-ohjausryhmän kokous 24.5.2011


  • https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/2011-05-24+Ohjausryhman+kokous
  • Ohjausryhmä päätti käynnistää valmisteluun TARJONTA ja OPINTO-OIKEUDET -kehitysprojektit
  • Ohjausryhmä päätti käynnistää koordinoivan INTEGRAATIO-kehitysprojektin
  • Ohjausryhmä päätti sitoutua kehittyvään Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kokonaisarkkitehtuurityöhön (Arkki) ja siinä tehtyihin linjauksiin sekä esittää asiaa toimenpiteitä varten RAKETTI-ohjausryhmälle (esitys)
  • Ohjausryhmä päätti esittää Opi-osahankkeen resurssien vahvistamista RAKETTI-ohjausryhmälle erityisesti kehitysprojektien ja seurannassa olevien projektien käsitemalliin kohdistuvien kehitystarpeiden yhteensovittamiseksi
Kokousmuistio

Opin kalenteri


  • 21.6. kello 10-16 Synergiaryhmän kokous ja työpaja: tilannekuvan päivitys ja julkaisu väliraporttina, toimintasuunnitelma syksyn osalta
  • Koko RAKETTI-kalenteri, josta tilaisuudet voi poimia myös omaan kalenteriin: linkki (Google-kalenteri)
  • No labels