Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Unknown macro: {page-turners}

Synergiaryhmän etäkokous

 • 10.11.2011 kello 14 - 16
 • http://csc-fi.emea.acrobat.com/rakettiopi/
 • Kokous on avoin kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille
 • Synergiaryhmä omistaa varsinaiset kokoontumisensa työpajatyöskentelylle ja käyttää etäkokoukset ajankohtaisten asioiden käsittelyyn ja Opin tilannekuvan ylläpitoon. Tämän kokouksen pääaiheet ovat tilannekuva ja Synergia-ryhmän työpajan (21. - 22.11.2011 Tampereen ammattikorkeakoulu) valmistelu.
 • valmistelukokouksen muistio

Asialista

 1. Avaus
 2. Osanottajien toteaminen
 3. Asialistan hyväksyminen
  1. Ehdotetaan lisättäväksi muihin asioihin HY:n tarjous vuosisuunnitteluohjelmistoa koskevaan kilpailutukseen osallistumisesta
 4. OPI-tilannekuva
  1. OPI-ohjausryhmän kokous 7.11.2011 (Lauri Stigell)
  2. Hallituksen esitys opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetuksi laiksi (HE luonnos) (Antti Mäki)
  3. Raketti-pelisääntö -työryhmän työskentelyn tilannekatsaus (Lauri Stigell)
 5. Synergia-työpajan valmistelu
  1. Ohjelmaluonnos
  2. Työpajaan ilmoittautuminen 17.11. klo 15:00 mennessä
 6. Muut asiat
 7. Ilmoitusasiat
 8. Seuraavat kokoukset
  1. Kevään kokousaikojen doodlaus (käynnistetään kokouksen jälkeen)
   1. valmistelijan ehdotus: keväällä järjestetään syyskauden tapaan kaksi 2-päiväistä ja yksi 1-päiväinen työpaja, sekä työpajoja valmistelevia ja tilannekuvaa ylläpitäviä etäkokouksia.
 9. Kokouksen päättäminen

Muistio 

 1. Avaus
  1. Tuomas Oraman ollessa estyneenä Synergia-ryhmän varapuheenjohtaja Janne Santala avasi kokouksen klo 14.02
 2. Osanottajien toteaminen
  1. Janne Santala (pj.), Jorma Korkiakoski, Jukka Kohtanen, Kati Tiihonen, Maarit Tenhyunen, Minna Pylkkönen, Päivi Aho, Joonas Mäkinen, Jaakko Rannila, Teija Lehto, Virve Peltoniemi, Ulla Tiainen-Sallinen, Sari Zitting, Antti Mäki, Hely Lahtinen, Sami Virtanen, Lauri Stigell (siht.)
 3. Asialistan hyväksyminen
  1. Ehdotetaan lisättäväksi muihin asioihin HY:n tarjous vuosisuunnitteluohjelmistoa koskevaan kilpailutukseen osallistumisesta. Asialista hyväksyttiin tällä lisäyksellä.
 4. OPI-tilannekuva
  1. OPI-ohjausryhmän kokous 7.11.2011 (Lauri Stigell)
   1. tulee keskittyä valmistelutyössä valmisteluun - ei projektin varsinaiseen tekemiseen
   2. projektin hyödyt tulee osoittaa loppukäyttäjän näkökulmasta
   3. projektikortteja tulee päivittää aktiivisemmin 
   4. projektien valmistelu etenee yleisesti ottaen suunnitelmien mukaan - kunhan keksitytään valmisteluun ensisijaisesti
   5. korkeakoulujen edustajat voivat olla Raketin edustajia (ei tarvitse olla CSC:n edustaja tai ryhmän puheenjohtaja voidakseen puhua Raketissa tehdystä työstä)
    1. opi-asiantuntija (at) postit.csc.fi tietoa jos toimit jossakin missä luulet, ellemme ole tietoisia
    2. esim. tarjonnan osalta ehdotettiin että J-P Pihlajakoski ja opinto-oikeuksien osalta Sari Pulkkinen (TaY)
  2. Hallituksen esitys opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetuksi laiksi (HE luonnos) (Antti Mäki)
   1. sisällöt ovat olleet tiedossa jo aika pitkään; nyt mahdollistetaan käyttöönotto
   2. liittyy KSHJ-hankkeeseen, mutta sisällöllisesti laajempi; kehitys tavoitteena myös laajemmat; toisaalta lainsäädännössä ei tietenkään mennä niin syvälle kuin KSHJ:ssa jo ollaan menty
   3. tärkeimmät asiat
    1. yliopistojen ja amkien yhteishaut yhdistetään yhdeksi, laajennetaan koskemaan kaikkea korkeakoulujen alempaa ja ylempää hakua (siis myös yliopistojen ylemmät kuuluvat yhteishakuun); kaikki kootaan siis yhteiseen hakuun, toivejärjestys, sijoittelun perusteella tarjotaan vain yhtä paikkaa
    2. vaiheittain vahvistetaan ensikertalaisten asemaa: ne joilla ei vielä opiskeluoikeutta tai tutkintoa korkeakoulusta
     1. huom. vain suomalaiset tutkinnot, ulkomailla tehtyjä ei huomioida tässä
    3. opiskelijavalintarekisteristä koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan laajasti, tässä Synergian luontevin lähestymistapa, ehkä jopa lausua asiasta
     1. korkeakoulut tallentaisivat vaadittavat tiedot valtakunnallisessa tiedossa 
     2. toteutettaisiin korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto
      1. looginen varanto (joko koottua tietoa tai tiedon liikkuvuutta rajapintojen kautta opintohallintojen järjestelmistä - mahdollista siis, että voi olla sekä keskitettyä tai korkeakoulussa ylläpidettyä - riippumatta mallista, tieto korkeakoulujen omistuksessa ja vastuulla); tietoa voi hyödyntää myös opiskelijavalintoja laajemmin (esim. ahot, liikkuvuus), joka OKM vastaisi tietovarannon tuottamisesta ja teknisestä ylläpidosta (käytännössä CSC)
     3. laki opiskelijavalintarkeisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä --> nimeen lisättäisiin myös korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto
      1. erittäin merkittävä muutos: voitaisiin käyttää myös muuhun kuin opiskelijavalintoihin (huom. esim. TIPTOP-tarpeet)
      2. mm. ilmoittautumistiedot tallennettaisiin myös valtakunnalliseen tietovarantoon
      3. tiedon hyödyntäminen ohjauksissa; viittauksena VIRTA-projektiin
   4. Lausuntoaikaa 5.12.2011, helmikuussa eduskunnalle, lain säätäminen kevään aikana, voimaan tarkoitus tulla kesän aikana, mutta vaikuttavat vasta syksyllä 2013 alkavaan koulutukseen
   5. Synergia-ryhmä päätti, että se päättää Tampereen työpajan yhteydessä, antaako lausunnon asiasta.
    1. kaikkien tulee valmistautua lausunnon antamiseen lukemalla hallituksen esitys; päätettiin, että tuotetaan lausunto kokouksessa
    2. korkeakouluissa tarkastellaan pohjatyönä erityisesti tietovaranto-osuutta ja kirjataan havaintoja ylös; huom. omien ajatusten ei tarvitse olla korkeakoulun virallisen kannan mukaista - tarvitaan parhaiden asiantuntijoiden parhaita näkemyksiä
    3. mitä tarkoittaa omien projektien näkökulmasta ja laatimiemme arkkitehtuurikuvausten näkökulmasta
    4. tehdään wikiin alasivu, Lauri tekee kokouksen jälkeen ja lähettää linkin asiantuntija (at) postit.csc.fi -listalle
  3. Raketti-pelisääntö -työryhmän työskentelyn tilannekatsaus (Lauri Stigell)
   1. Väliraportti valmistumassa johdon seminaaria 21.-22.11. varten 
   2. Tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteensopivuus, työn jatkuvuus turvattava
   3. Taustalla tietohallintolaki, Opi-pelisääntöryhmä
   4. Sisältö
    1. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut laativat yhteiset toimintasuositukset tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämisestä ja järjestelmäpalveluiden kehittämisestä
    2. FUCIO- ja AAPA- verkostojen tehtäviä laajennetaan koordinoimaan korkeakoulujen yhteistyötä* *
    3. Järjestelmäpalveluiden tuottamisen toimintamalleja kehitetään meneillään olevien kehittämisprojektien (mm. TIPTOP, KATE, Opintohallinnon modernisointi) tulosten pohjalta
 5. Synergia-työpajan valmistelu
  1. Ohjelmaluonnos
   1. kaksi teemaryhmää, jotka menisivät päivien läpi
    1. arkkitehtuuri
     1. toiminta-arkkitehtuuri (käyttäjätarinat) (pj:t Virve ja Jaakko)
     2. tietoarkkitehtuuri (sisältö suunnitellaan 14.11.) (pj:t Totti ja Janne)
    2. projektit
     1. LVI ja MAKSU (pj:t Jorma ja Tuomas)
  2. Työpajaan ilmoittautuminen 17.11. klo 15:00 mennessä
  3. OPH-tietomallit wikissä, mm. koulutuksesta ja KSHJ-LVI -tietovirroista
   1. https://confluence.csc.fi/display/oppija/Tietomalli
   2. https://confluence.csc.fi/display/kshj/KSHJ-LVI
  4. Valmistautuminen
   1. käydään wikissä kuhunkin teemaan liittyen asiat läpi
    1. toiminta: käyttäjätarinat
    2. tieto: tarkentuu valmistelupalaverin jälkeen; lähtökohtana OPH:n puolella wikissä olevat jäsennykset
    3. projektit: google docsin lvi ja maksu
   2. Lauri tekee taulukon, johon ilmoittaudutaan teemaryhmittäin
 6. Muut asiat
  1. HY:n kilpailutustarjous koskien vuosisuunnittelua lähetetty opi-asiantuntija -jakelulla
 7. Ilmoitusasiat
  1. 25.11.2011 SOLEA-hankkeen tulosseminaari (Aalto- ja Itä-Suomen yliopisto projekti)
  2. 7.12.2011 Oppijan tietomallinnuksen laajempi katselmointi 13-16 / OPH
  3. 9.12.2011 KSHJ-työpaja asiakaspalveluratkaisusta
  4. OKM:n peruskoulujen oppilashallinnon perustietojärjestelmäprojekti (tuleeko paineita meille)
  5. Kiitos Metropolialle IT-päivistä
 8. Seuraavat kokoukset
  1. Kevään kokousaikojen doodlaus (käynnistetään kokouksen jälkeen) http://www.doodle.com/gsthiu48y487k66v
   1. valmistelijan ehdotus: keväällä järjestetään syyskauden tapaan kaksi 2-päiväistä ja yksi 1-päiväinen työpaja, sekä työpajoja valmistelevia ja tilannekuvaa ylläpitäviä etäkokouksia.
   2. projektivastuiden ja seurannan osalta tulee tarkastella ja palauttaa mieliin, ketkä seuraavat ja päivittävät kortteja; Tampereella keskitytään tähänkin asiaan
 9. Kokouksen päättäminen
  1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.59

Opin kalenteri

 • Syksyn kokousajat 
 • Koko RAKETTI-kalenteri, josta tilaisuudet voi poimia myös omaan kalenteriin: linkki (Google-kalenteri)
 • No labels

1 Comment

 1. Anonymous

  > Onko tosiaan niin, että on jokin määräaika, jona korkeakoulu ei voi
  > valita muuta
  > ohjelmistoa samaan toiminnalliseen tarpeeseen vaikka ilmoittaisi,
  > että ei käytä optiota?

  Ei ole. Kyllä oman kilpailutuksen voi tehdä omilla kriteereillä.