Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 3-4.12.2014

Paikka:
- SeAMK, Frami F, luokka F313 (3.kerros), Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki
Rautatieasemalta kävelymatka n. 1,7  km. Busseja ei kulje ohi, joten vaihtoehtona myös taksi, joita löytyy rautatieaseman edestä.
 
Pysäköinti:
- Omalla autolla saapuvat, voi olla yhteydessä Hanne Husaan (hannele.husa@seamk.fi) paikoituslippujen järjestelyyn liittyen.

Ilmoittautuminen 25.11.2014 mennessä.

Ohjelma 

Keskiviikko 3.12.2014

9:30-9:45

Aamukahvi

9:45-10:00

Työpajan avaus ja esittäytymiskierros

10:00-11:30

Pakki-projektin esittely (Tapio Ekholm, Metropolia)

11:30-12:00

SeAMK esittely kierros

12:00-13:00Lounas (omakustanne)

13:00-14:00

Korkeakoulujen järjestelmäkysely 2014 ryhmätyö
14:00-14:15Iltapäiväkahvi

14:15-15:30

Korkeakoulujen järjestelmäkysely 2014 ryhmätyö jatkuu

15:30-15:45

Ensimmäisen työpajapäivän yhteenveto

19:00- Illallinen 

Torstai 4.12.2014

8:30-8:45

Aamukahvi

8:45-9:00

Työpajapäivän avaus

9:00-11:45

Sanastotyö (Suvi Remes & Miika Alonen)

Katselmoidaan keskeisimmät koulutustoimialan käsitteet OKSA-sanastoa varten. Tavoitteena jaettu ymmärrys käsitteiden sisällöstä ja suhteista toisiinsa sekä käytettävistä termeistä.

11:45-12:30

Lounas (omakustanne)

12:30-14:00

Viitearkkitehtuurityö (Pekka Linna)

14:00-14:15Iltapäiväkahvi
14:15-15:30Viitearkkitehtuurityö jatkuu (Pekka Linna)

15:30-15:45

Työpajan yhteenveto ja päätössanat (JP Pihlajakoski, Oamk)

Tulokset pähkinänkuoressa

Keskiviikko 3.12.2014

Pakki

Tapio Ekholm ja Virve Peltoniemi esittelivät Metropolian ja Tamkin yhteistä kehitysprojektia Pakki/e-hops. Laureasta on ollut työryhmissä asiantuntijajäseniä.
Määrittelytyössä on hyödennetty TIPTOP-hankkeessa syntyneitä tuloksia. Pakki on osa Peppi-ekosysteemiä ja tulee
korvaamaan kehittäjäorganisaatioilla käytössä olleet WinhaWillen ja WinhaWiivin.
Yhteistyötä on tehty OTM:n ja ROTI:n kanssa.

Merkittävin ero OTM:n ja Pakin suhteen on se, että Pakki/e-hops osa Peppi ekosysteemiä  ja OTM:ssä ei ole taustalla koulutuksen/opetuksen suunnittelujärjestelmää.

Kehitysprojektin on tavoitteena valmistua toukokuussa 2015. Käyttöönotto projekti jatkuu 2015-2016.
Tavoitteena on saada osa e-hopsin ominaisuuksista käyttöön jo syksyllä 2015.

Pakkiin liittyvä esittelytilaisuus on tulossa tammikuun lopussa - tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.


Korkeakoulujen järjestelmäkysely 2014

Synergiaryhmä tarkisti kyselyn kahdessa työryhmässä yo/amk. Tulokset tallennettiin e-duuni alustalle.Torstai 4.12.2014

Sanastotyö-sessio

OKSA-sanaston käsitehierarkiassa on havaittu mahdollisia puutteita. Määrittelyn tarkentamiseksi on ehdotettu asian käsittelyä Synergiaryhmässä.     
Session aiheeseen johdattauduttiin tutkimalla muutamia esimerkkejä kielenkäytöstömme. Kirjattiin pienryhmätyöskentynä vapaamuotoisesti huomioita kysymykseen "Mikä on koulutus"?
- toimenpiteiden sarja, joka tähtää oppimiseen
- tähtää osaamisen lisäämiseen
- ennalta suunniteltu >> täytyy olla raamit ja osaamistavoite määritelty
- järjestetty kokonaisuus, jolle on määritelty tavoite ("osaaminen, jota voidaan vaatia") ja sisältö ("jota voidaan opettaa ja osata")
- sisältää kaiken koulutuksen (eli koulutus koulutusjärjestelmänä, sekä tutkintoon johtava että johtamaton jne.)
- koulutusta ovat myös kurssit ja työpaikkakoulutus
- koulutuksen tulos >> oppiminen, suoritus, asiakirja
- koulutus sisältää kouluttaa-verbin
- koulutusta voi olla olemassa ilman osallistumista

Keskusteltiin kuudesta valmistelussa tunnistetusta käsitteestä, joihin voidaan viitata termillä "koulutus". Työpajan tuloksena voidaan todeta, että
** koulutus on toimintaa, joka näin määriteltynä sisältää opettamisen, opiskelun ja oppimisen (”koulutus toteutuksena”)
** koulutus on toiminto, jonka sisällä em. tapahtuu ja joka erilaisin keinoin, tavoin ja rakentein mahdollistaa niiden toteuttamisen (”koulutus koulutusjärjestelmänä”, ”koulutus suunnitteluprosesseissa”)

Lisäksi oli muutamia muitakin koulutus-perheen käsitteitä.

**koulutus, learning opportunity (OKSAn tietue 672, sanastoversio 12.12.)
- ehdotus: koulutusmahdollisuus = mahdollisuus osallistua koulutukseen; yhteiskunnallinen ilmiö (myös YSO-käsitteenä olemassa)
- keskusteltiin onko kyseessä hakeutuminen vai osallistuminen >> suora standardikäännös on osallistua

* koulutuksen kuvaus (learning opportunity specification)
- haun ja valinnan diskurssissa: koulutuksen ns. pysyvän osan (eli tutkintorakenteet, sisältö ja tavoitteet) representaatio
- opetuksen ja opiskelun diskurssissa: koulutuksen (koulutusjärjestelmässä) tutkintorakenteet, sisältö ja tavoitteet >> termiksi ehdotettiin myös ”koulutussuunnitelma”
- ylemmän tason kuvaus kuin opetussuunnitelma, joka kohdistuu jo tietyille vuosille

*koulutuksen toteutus, learning opportunity instance (673)
-OKSA: Koulutuksen toteutus viittaa tietojärjestelmissä koulutukseen (2), jolla on aika ja paikka. (tässä: koulutus = opetus)
-ehdotus: koulutustoimijan (?) organisoima opetussuunnitelmaan perustuva opiskelu ja opetus
-opetussuunnitelma: suunnitelma kasvatuksen ja opetuksen valtakunnallisten, paikallisten tai oppilas- tai opiskelijakohtaisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja koulutukselle (koulutus=opetus) asetettujen tehtävien suorittamiseksi
- ehdotus: suunnitelma kasvatuksen ja opetuksen valtakunnallisten, paikallisten tai oppilas- tai opiskelijakohtaisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja koulutuksen (koulutus= osaamista tuottava organisoitu tavoitteellinen toiminto) toteuttamista tiettynä ajanjaksona koskeva suunnitelma (>> syntyy koulutusta toimintana)

* hakukohde
-nykyinen määritelmä ”koulutus koulutustarjonnassa” herätti keskustelua >> Mikä on "koulutus" tässä? (vrt. koulutus= opetus)
-ehdotettiin, että hakukohde määritellään väyläksi koulutukseen >>koulutuksen valintaperusteet liittyvät hakukohteeseen >> ovat kuitenkin koulutuksen valintaperusteet, koulutukseen ottamisen edellytykset?
- hakukohde ryhmittelee hakijat ”taustansa” mukaan ryhmiin (eli esim. avoimen opintoja suorittaneet, ei aiempaa tutkintoa jne.)
-hakijat suorittavat valinnan jälkeen samaa koulutusta (periaatteessa kyllä, käytännössä aiemmat opinnot saattavat vaikuttaa vaatimuksiin)
-em. kohtaan liittyen voidaan tulkita, että jos näin, niin hakukohde on koulutus
-yhtä mieltä ollaan, että hakukohteella on aina aika-paikka-sidos (liitos tiettynä aikana, tietyssä korkeakoulussa tarjolla olevaan X:ään)
-ehdotus: koulutuksen kuvaukseen (tms.) perustuva tiettyyn ajanjaksoon ja oppilaitokseen sidottu koulutusmahdollisuus
-mahdollisuus siksi, että hakuvaiheessa ei tiedetä lopputulosta
-keskustelimme myös siitä, että mikä on se ”koulutus”, jota opiskelija hyväksytyksi tultuaan ryhtyy suorittamaan (vrt. opiskeluoikeuden kohdentuminen)?
-se varsinainen opiskelu ja opettaminen tapahtuu tasolla, jota kuvataan termillä ”koulutuksen toteutus”

Työskentelyn tuottamat ajatukset ja tarkennukset valmistelun ehdotuksiin viedään OKSA-sanastoryhmälle, joka jatkaa määrittelytyötä. Lisätietoja voidaan pyytää myöhemmin.


 

  • No labels