Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän etäkokous

Esityslista

 1. Kokouksen järjestäytyminen
  1. Kokouksen avaus
  2. Läsnäolijoiden toteaminen
  3. Asialistan hyväksyminen
  4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 2. Tilannekuvat
  1. VIRTA (Majamäki)
  2. OILI (Anderson)
  3. Opintopolku (taustamateriaali tutustuttavaksi)
 3. EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimat minimimuutokset tietojärjestelmiin - esitys (Kohtanen)
 4. Kehittämishankkeet
  1. Kehittämishankkeista virtaa ja synergiaa -kevätseminaari 3.- 4.5 (Santala)
  2. Hankekatsaus: Opiskelijavalintojen uudistaminen -hanke (Kleemola)
  3. Hankkeiden käsittely Synergiaryhmän etäkokouksissa
 5. Muut asiat
 6. Kokouksen päätös
 • No labels