Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 13.12.2018 klo 10-12

Paikka: connect.funet.fi/synergia 


13.12..2018 klo 10-12

Paikka: https://connect.funet.fi/synergia
Kokous on avoin kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille.

Kokouksen nauhoite: https://connect.funet.fi/p5cnjf7477gp/
Kokouksen muistioluonnos

Asialista


1. Kokouksen järjestäytyminen

•    Kokouksen avaus
•    Läsnäolijoiden toteaminen
•    Asialistan hyväksyminen
•    Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

2. OPI-viitearkkitehtuurin päivitystyön eteneminen (Ekholm ja Anastasiou)

 • esitys
 • Työn eteneminen
 • Iskuryhmän toiminnasta
 • Palaute marraskuun työpajasta

3.  Ajankohtaiset asiat   

4. . Kehittämishankkeiden ajankohtaiskatsaukset

 • DigiCampus -katsaus (Niiranen)
 • RiKe (Hautakangas)

5. Kokousterveiset KOOTuki-ryhmän  kokouksesta 3.12. (Ekholm)

6. Tammikuun työpajan teemat

 • 21-22.1.2019 Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Ehdotuksia työpajan teemoiksi
  • DigiCampus
  • Oppimisanalytiikka
  • OPI-viitearkkitehtuurityöskentelyä
  • Kehittämishankkeiden tilanneanalyysiä
  • Tampere 3..miltä tuntuu?


7. Muut asiat


8. Kokouksen päätös


 • No labels