Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergian työpajassa 26.9.2017 havaittiin tarve tietojen kuvaamiselle yhteisesti sovitulla tavalla. Myös tiedonkeruut ja tilastointi edellyttävät yhteismitallista tietoa

Päätettiin perustettiin Synergiaryhmän alainen työryhmä, joka kerää yhteen eri verkostoja, palveluita ja ekosysteemejä.


Ryhmän tavoite ja tehtävä.

Ryhmän tehtävänä on määritellä lukuvuosimaksuvelvollisuutta koskevat opiskeluoikeuteen ja opiskelijaan kytkeytyvät käsitteet ja niistä opintohallinnon tietojärjestelmiin merkittävät tiedot ja tarvittaessa koodistot.

Ryhmän toiminnan ulkopuolelle rajataan apurahoihin tai rahoituksiin liittyvät prosessit.Ryhmän tarkoituksena ei myöskään ole yhdenmukaistaa korkeakoulujen prosesseja vaan mahdollistaa sen, että käsitteet ovat yhteismitallisia ja korkeakouluilla on halutessaan mahdollisuus tehdä prosessejaan myös yhtenäisesti.

Tarpeen vaatiessa Synergia määrittelee rajaukset työryhmän työlle.


Ajankohtaista:


Työryhmän esitys määrittelyistä 2.3.2018. 

Kommentit ja kysymykset voi lähettää jukka.kohtanen(a)uva.fi tai helena.majamaki(a)csc.fi


  • No labels