Synergiaryhmän toimintasuunnitelma 2013 

Ryhmä linjaa tulevan vuoden toimintansa 10/2012 päivitetyn toimeksiannon mukaisesti

RAKETTI-OPI-osahankkeen ohjausryhmä hyväksyi Synergiaryhmän päivitetyn toimeksiannon ohjausryhmän kokouksessa 1. lokakuuta 2012. Toimeksiannon mukaan korkeakoulujen asiantuntijoille suunnattu, avoin Synergiaryhmä edistää osahankkeen tavoitteiden toteuttamista tukemalla konkreettisia kehitysprojekteja ja niiden välistä yhteistyötä. Ryhmän tehtävänä on

  • Tukea opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden toimialaan kuuluvia kehityshankkeita osallistumalla niissä tehtävään toiminnalliseen ja käsitteelliseen määrittelytyöhön.
  • Osallistua korkeakoulujen tietomalliin kohdistuvien muutostarpeiden kartoittamiseen ja käsittelyyn opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden toimialan osalta sekä tukea kehityshankkeita tietomallin soveltamisessa.
  • Toteuttaa ja organisoida ohjausryhmän antamat yksilöidyt toimeksiannot.
  • Tiedottaa korkeakouluille osahankkeen etenemisestä.
  • Tiedottaa ryhmän työskentelyn etenemisestä opinto- ja tietohallinnon verkostoille.
  • Laatia vuosittain suunnitelma toiminnastaan ja raportoida ohjausryhmälle työskentelyn edistymisestä.

Työpajatyöskentely ja etäkokoukset

Synergiaryhmä omistaa varsinaiset kokoontumisensa työpajatyöskentelylle ja käyttää etäkokoukset ajankohtaisten asioiden käsittelyyn ja Opin tilannekuvan ylläpitoon. Keväälle 2013 on sovittu 3 kappaletta kaksipäiväisiä työpajoja. Lisäksi Synergiaryhmä järjestää etäkokouksia kuukausittain, keväällä 2013 yhteensä 4 kokousta.

Synergiaryhmän toiminnan painopistealueita vuonna 2013 ovat mm. korkeakoulujen liitännät Opintopolku-kokonaisuuteen (käsitellään jokaisessa etäkokouksessa), korkeakoulujen tietomallin muutos- ja laajennustarpeiden käsittely, kehitysprojektien tukeminen ja korkeakoulujen opiskelijarekisterien käytännesääntöjen kokoamistyön kommentointi. Ryhmä varaa itselleen mahdollisuuden nostaa joustavasti vuoden aikana käsittelyyn ajankohtaiseksi nousevia aihealueita opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kentän nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Synergiaryhmän alaiset työryhmät

Opiskelijaksi- ja lukuvuosi-ilmoittautumistyöryhmä

Työryhmä jatkaa aloittamaansa määrittelytyötä siitä, mitä uuden opiskelijan tietoja tulee siirtyä valtakunnallisesta opiskelijavalintarekisteristä rajapintoja pitkin ilmoittautumispalveluun ja opiskelijan ilmoittauduttua korkeakoulun omiin opiskelijatietojärjestelmiin.

KSHJ-käyttötapausten katselmointiryhmä

KSHJ-projektissa laaditut käyttötapaukset sovittiin katselmoitavaksi OPI-osahankkeen Synergiaryhmän organisoimana. Osahankkeen ohjausryhmän nimittämä katselmointityöryhmä jatkaa katselmointeja myös vuonna 2013. Katselmointien tulokset toimitetaan KSHJ-projektin hyödynnettäviksi.

Ruotsinkielisen sanaston työryhmä

Korkeakoulujen tietomallin opiskelun ja opetuksen alueen sanaston ruotsinkielisiä versioita käsittelevä ryhmä jatkaa työskentelyään Synergiaryhmän nimissä VIRTA-projektin organisoimana.

Integraatioryhmä

(Lisätään myöhemmin: Unknown User (oraatika@csc.fi))

  • No labels