Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous 1/2023


Jäsenet 

 • Opetusneuvos Jukka Haapamäki, Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea ammattikorkeakoulu
 • Palvelupäällikkö Hanna Leena Lyhdeniemi, Tampereen yliopisto
 • Opintoasiainpäällikkö Sabina Eerola, Arcada
  • Erityisasiantuntija Satu Helmi, Turun ammattikorkeakoulu 
 • Kehitysjohtaja Soili Makkonen, Itä-Suomen yliopisto klo 10.57 asti
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto klo 10.30 asti
 • Palvelupäällikkö Sari Laaksonen, LAB ammattikorkeakoulu
 • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto 
 • Erityisasiantuntija Outi Kivipelto, Opetushallitus ESTE
  • Mikko Eronen, Opetushallitus
 • Kehityspäällikkö Mika Tuononen, Tilastokeskus
 • Rico Martikainen, Opiskelijajärjestöt / SAMOK - Suomen opiskelijakuntien liitto ESTE
 • Johtaja Jonna Korhonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö klo 10 asti 
 • Kehityspäällikkö Minna Pylkkönen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, sihteeri


Asiantuntijavieraat

 • Projektipäällikkö Helena Majamäki, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy ESTE
 • Koordinaattori Kimmo Rautio, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Koordinaattori Olli Lehto, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Vilho Kolehmainen, Digivisio
 • Leena Latva-Rasku, Digivisio klo 11.34 asti
 • Juho Mikkonen, OPH

Muistio


1.Kokouksen avaus, työjärjestyksestä päättäminen ja osallistujien toteaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.01
 • Hyväksyttiin asialista. 


2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen


3. Opin.fi-palvelun esittely, Vilho Kolehmainen, Digivisio

 • Kolehmainen esitteli jatkuvan oppimisen opin.fi-palvelua, joka on Digivision ensimmäinen palvelu.
  • Oppijalla on tällä hetkellä haasteita löytää kaikki tutkintoon johtamaton koulutustarjonta, erityisesti itselle sopiva tarjonta. Opin.fi-palvelussa kootaan kaikki tarjonta yhteen paikkaan.
   • Vuoden 2024 jälkeen tullaan katsomaan miten tutkintoon johtavan koulutuksen oppija sijoittuu opin.fi-kontekstiin. 
  • Opin.fi nivoutuu osaksi olemassa olevia kansallisia palveluita, kuten Opintopolku. Lisäksi siinä hyödynnetään Pepissä ja Sisussa jo olevia avoimen korkeakoulun ratkaisuja.
  • Tässä kokouksessa keskityttiin ensisijaisesti keskustelemaan VIRTA-opintotietopalvelun liittymisestä opin.fi-palveluun.
 • Opin.fi-palvelu tuottaa dataa niin oman kuin muidenkin korkeakoulujen palvelusta. Tämä parantaa tiedolla johtamista korkeakouluissa.
  • Opin.fi-palvelun alla on tietoalusta, joka tuottaa tietoa ja välittää sitä tarvittaessa muille tahoille, joilla on siihen oikeus.
 • Opin.fi on sateenvarjo useamman palvelun yllä. Kytkeytyminen tapahtuu Digivision tunnistuksenvälityspalvelun kautta, josta tulee linkitys myös OPH:n hallinnoimaan oppijanumerorekisteriin.
  • Palvelussa tulee olemaan tekoälypohjaisia ratkaisuja. Lsäksi oppijaa palvelemaan on tulossa ns. suosittelumoottori.

 • VIRTA-tietojen saamisella Opin.fi-palveluun, ja asiaan liittyvällä päätöksellä, on Digivision näkökulmasta kiire, jotta opin.fi-palvelun osajulkaisun 2.0 julkaisuaikataulu (Q1/2024) pitää.
  • Kokouksessa keskusteltiin siitä, miten saadaan tiedot suorituksista ja tutkinnoista VIRTAsta opin.fi-palveluun.
   • Opin.fi-palvelulla on myöhemmin tarve saada myös muiden koulutusasteiden tiedot Koski-luovutuspalvelun kautta.

 • Kolehmainen esitteli myös Digivision ja CSC:n välistä suhdetta.
  • Käytännössä Digivision hanketoimisto on yksi liiketoimintayksikkö CSC:n sisällä. Poikkeuksena muihin liiketoimintayksiköihin, Digivision
   • työnohjaus ei tule CSC:ltä vaan korkeakouluilta
   • yleiskokous ja ohjausryhmä ovat Digivision ylimmät päättävät elimet
   • raportointi tapahtuu suoraan korkeakouluille
  • CSC on yksi mahdollinen palveluiden tuottaja Digivisiolle, ja osa CSC:läisistä tekee tiivistä yhteistyötä Digivision kanssa.
   • CSC toimii tällä hetkellä Digivision it-palveluhallinnan ja -tuotannon palveluintegraattorina.
   • Lisäksi Digivisio hyödyntää CSC:n talous-, hr- ja tilahallintoa.

Keskustelu

 • Aho: Tietovirrat-kuvaan liittyen, missä opiskelijalle syntyy opiskeluoikeus korkeakouluun?
  • Kolehmainen: Opiskeluoikeus syntyy Pepissä tai Sisussa.
   • Opin.fi-palvelun osajulkaisussa 2.0 oppija näkee alustalla kaiken tarjonnan, josta hänet ohjataan nykyisiin ilmoittautumisratkaisuihin, jonka jälkeen tieto palautuu Digivision palveluihin.
   • Informaalin- ja non-formaalin koulutuksen osalta menee ns. ilmoittautumisprosessin kautta, mutta tästä vielä linjanveto kesken, mitä Digivision ratkaisu tulee sisältämään.
 • Aho: Ei siis ole vielä mitään rajapintaa, joka toisi opiskelijoiden tiedot korkeakouluun?
  • Kolehmainen: Ei ole. 
 • Aho: Tarkoittaako ilmoittautuminen aina, että saa opiskeluoikeuden?
  • Kolehmainen: Taustalla paljon logiikkaa liittyen muun muassa rajattuihin opiskelijamääriin, kaikki tarkistukset tehdään korkeakoulujen järjestelmissä ja hyödynnetään jo tehtyä työtä. Digivisio integroituu nykyisiin jo olemassa oleviin palveluihin. 
 • Widgrén-Sallinen: Puhutaan opin.fi-tarjottimesta, joka näyttää oppijan tiedot. Millainen valikointi liittyy siihen kenet hyväksytään opiskelemaan? Kuka vastaa kyselyihin opintoihin liittyen? Työ tehdään korkeakouluissa. 
  • Kolehmainen: Asiaa käsitellään it-palvelutuotannon johtoryhmässä. Keskeinen asia on, miten Service desk -toimintoon liittyvää valmistelua viedään eteenpäin.
 • Widgrén-Sallinen: Miten korkeakoulut vievät Service desk -asiaa eteenpäin? Mikä on CSC:n rooli asian edistämisessä?
  • Kolehmainen: Työskentelyssä huomioidaan se, miten tämä näyttäytyy oppijalle mahdollisimman selkeästi.
   • Eri skenaarioita on esitelty Jaakko Marinin toimesta
   • Service desk -asia on ratkaistavana kevään aikana, ja vaihtoehdoista voidaan tulla kertomaan myös OPTIETORiin.
 • Immonen: Korkeakouluille on lähetetty kysely ilmoittautumisvaihtoehdoista, minkä vaihtoehdon annetuista korkeakoulut näkevät mahdollisena? Nämä ovat massiivisia arkkitehtuurisia kysymyksiä, joihin on vaikea vastata ilman tämän kaltaista esitystä ja selvennystä.
  • Kolehmainen: Meillä on tiivis keskusteluyhteys Peppi- ja Sisu-toimijoiden kanssa. Pyrkimyksenä on muodostaa yhteinen konsensus, miten palvelut toimivat jatkossa. 
   • Ideana mainitsemallasi kyselyllä oli, että miten toimitaan kaiken muun koulutuksen osalta, joka ei ole Pepissä tai Sisussa. Pitäisikö Digivisiolla olla jokin oma palvelu? 
   • Suunnitelmissa on myös, että palvelu voisi rikastaa Pepissä, Sisussa tai korkeakoulun omassa ratkaisussa olevia tietoja.
 • Korhonen: Kun lähdetään toimeenpanemaan jatkuvan oppimisen kansallista strategiaa, siinä ei eroteta onko kyseessä non-formaali vai mikä koulutus, vaan sen täytyy täyttää tietyt kriteerit 
 • Kolehmainen: Onko mahdollista, että samassa kokonaisuudessa on sekä ECTS-mitoitettua ja non-formaalia koulutusta?
  • Korhonen: Eurooppalaisessa korkeakoulutusalueessa (EHEA) on lähdetty siitä, että kyseessä on aina ECTS-mitoitettu koulutus. Mitoitettu voi olla myös osakokonaisuuksista koostuva, näistä ei ole vielä keskusteltu.
 • Immonen: Korhosen nosto äärimmäisen tärkeä, nyt on vain 0-59 op välillä. Pitäisi mitoittaa, jotta saadaan dataa, sillä esimerkiksi Sisuun ei tule ei-ECTS-mitoitettuja suorituksia.

Kommenttipuheenvuoro: Omien tietojen jakaminen opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun kautta ja suostumuksen hallinta,  Juho Mikkonen, OPH

 • Miten omien tietojen jakaminen luovutuspalvelun kautta toimii?
  • On vain yksi ratkaisu
   • HSL:n opiskelijalippualennus käyttää sitä oppijan suostumukseen perustuen.
   • Ratkaisu hyödyntää myös Virran läsnäolotietoja.
   • HSL-palvelu pyörinyt jo muutaman vuoden, vaatii toki työtä ylläpidon suhteen.
  • Uusia integraatioita muille tiedonhyödyntäjille ei olla pilotin jälkeen toteutettu.
   • Pilotissa oli mukana toinenkin toimija, Frank-opiskelijakortista vastaava yritys, mutta lopulta he linjasivat, että tietojen luovutus perustuu KOSKI-linkin jakamiseen ns. JSON-koodin avulla, sillä toteutuksen käyttäminen oli liian vaikeaa.
  • OPH:lla tavoitteena kehittää kahden edellä mainitun ratkaisun kombinaatio, jonka avulla kansalainen voisi jakaa esimerkiksi opiskelijastatustiedon kolmannen osapuolen kanssa.
 • Lopuksi Mikkonen esitteli miten opiskelijahintaisen HSL-lipun ostaminen toimii
 • Puheenvuorossa nousi myös esiin, että VIRTA voitaisiin mahdollisesti yhdistää Koskeen jollakin aikavälillä.

Keskustelu

 • Haapamäki: Voidaan käydä omana keskusteluna VIRTA-Koski tiedonsiirrot. Opin.fi-palvelussa ollaan myös rakentamassa suostumuksenhallintaa, miten nämä suhteutuvat toisiinsa?
  • Kolehmainen: Kolmas osapuoli voi rakentaa sovelluksen mutta kokonaisuuden kannalta olisi yksi ratkaisu, yhteinen konsepti.
  • Mikkonen: Jokaiselle tarjotaan samaa tapaa integroitua eli kaikilla sama tapa käyttää Koski-dataa. Tästä on tarkoitus tehdä konsepti.
  • Latva-Rasku: Opin.fi-palveluun ollaan rakentamassa omaa suostumuksenhallintapalvelua, joka on riippumaton siitä, missä oppija hallinnoi tietojaan tietojen siirtämisen osalta. Nämä hallinnoitaisiin jatkossa Koskessa.
   • Opin.fi:ssä pitää kuitenkin tällöinkin hallinnoida opin.fi-palvelun sisällä olevia suostumuksia. 
  • Mikkonen: Asiakkaat itse päättävät missä suostumus voidaan käydä peruuttamassa. Mietitään miten tähän saataisiin parempi workflow?
 • Immonen: 
  • Suostumuksenhallintakeskusteluja käyty OPTIETORissa aiemminkin. Tämä on hyvä alku, kannatan, että tehdään mahdollisimman helpoksi oppijalle. 
 • Eronen: Tuplatyöstä liittyen opin.fi alustukseen. Teknisessä toteutuksessa 1 oli informaali- ja non-formaali koulutus ja osajulkaisussa 2 formaalikoulutus. Nämä kuitenkin jo toteutettu Opintopolussa.
  • Kolehmainen: Vältetään rinnakkaisia rajapintoja. Kaikki tieto on tarkoitus saada mahdollisimman kattavasti saataville. Kaikki tiedot siirretään ensin Digivion tietoalustalle ja sieltä eteenpäin yhtä rajapintaa hyödyntäen Opintopolkuun.
 • Haapamäki: Tämä yhteys hyvä tuoda jatkossa esityksessä paremmin esille. 


4. Opin.fi-palvelun integrointi VIRTA-opintotietopalveluun, Leena Latva-Rasku, Digivisio ja Kimmo Rautio, CSC 

 • Rautio kävi asian taustoitusta ja lainsäädäntöä läpi. Esille nostettu Opin.fi-palvelun osalta tärkeimmät lain pykälät, esim. Koski-lain 23§, 24§, 26§ ja 29§.
  •  Työtä tehty yhdessä Digivision kanssa. CSC:n tietosuojavastaava ja OKM:n edustaja myös mukana.
 • Rautio: Tietojen luovutuksen osalta oppijan suostumus kaiken lähtökohtana.
  • Virrassa OKM ja Korkeakoulut ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Opin.fi:ssä on suunnitteilla, että korkeakoulut pysyvät rekisterinpitäjinä korkeakoulun omien opiskelijoiden tietojen osalta, mutta muodostavat yhteisrekisterinpitäjyyden niiden opiskelijoiden osalta, jotka eivät ole vielä kiinnittyneinä yhteenkään korkeakouluun.
  • Korkeakoulu päättää lain mukaan muusta tietojen luovuttamisesta tietovarannon kautta ja vastaa luovutuksen lainmukaisuudesta. Korkeakoululla myös oikeus kieltäytyä tietojen luovutuksesta.
  • Latva-Rasku: Kaikki tiedonluovuvutus perustuu siihen, että korkeakoulut päättävät tietojen luovutuksesta ja että luovutus vastaa lainkirjainta.
 • Rautio: Miten korkeakoulut tulkitsevat Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun, voidaanko tähän tulkita kuuluvan myös tietojen luovutus VIRTA-opintotietopalvelusta rajapintojen kautta? Jokainen korkeakoulu antaa toimeksiannon tiedonluovutuksesta?
 • Latva-Rasku: Oppija tunnistautuu opin.fi palveluun ja antaa suostumuksen omien tietojensa hakemiseen. Toimeksiannot tallennetaan omaan tietovarantoon. Suostumuksen perusteella palautetut opintotiedot tallennetaan omaan tietovarantoon opin.fi:ssä. Yhdessä suostumuksessa annetaan lupa tietojen hakemiseen. Hakemisen jälkeen opintotiedot näytetään oppijalle opin.fi:ssä.
  • Toisen suostumuksen perusteella oppijalle voidaan suositella opintoja eri korkeakouluista suoritustietojen ja tavoitteen pohjalta. Keskeiset haettavat tiedot ovat, opiskeluoikeus-, tutkinto- ja opintosuoritustiedot sekä läsnäolotiedot.
  • Suostumukset ovat milloin tahansa peruttavissa ja ns. master-tieto säilyy VIRTAssa.
  • Oppijasta ei toimiteta dataa, josta voisi päätellä tai yksilöidä oppijan. Opin.fi-palvelun tietoja ei siirretä ulos tai jaeta muille toimijoille.
  • Oppijan suostumus on keskeisessä roolissa, mitään ei tehdä ilman oppijan suostumusta.

  • Opin.fi-palveluun haetaan vain korkeakouluille tarpeellisia tietoja, tietoja jotka ovat tarpeen korkeakoulujen lakisääteisen tehtävän toteuttamista varten.

Ehdotetut jatkoaskeleet:

 1. Päätös VIRTA-tietojen käytön mahdollistamisesta Opin.fi-palvelussa ja toimeksianto CSC:lle jatkaa teknisen käyttöyhteyden valmistelua yhteistyössä Digivision kanssa
 2. Päätös toimeksiantoprosessista

  • OPTIETOR antaa CSC :lle toimeksiannon käynnistää toimeksiantoprosessi jokaisen Digivisiossa mukana olevan 38 korkeakoulun kanssa.

   • Polamk ja MPKK huomioidaan OKM:n hallinnonalan ulkopuolisina korkeakouluina

Keskustelu

 • Immonen chatissa: Minua kiinnostaa, miten data liikkuu toisinpäin, eli tietovarannoista korkeakoululle, ei pelkästään Virran näkökulmasta vaan laajemmin. Esimerkiksi opiskelijavalintojen tiedot korkeakouluille, jotka tulevat ensin Opintopolkuun?
  • Latva-Rasku: Opin.fi-ratkaisuarkkitehtuuri on rakennettu siten, että data liikkuu myös toiseen suuntaan. Jos opin.fi:ssä syntyy dataa, joka korkeakouluja kiinnostaa esimerkiksi raakadatana, data voidaan siirtää korkeakouluille. Parhaillaan on käynnissä tiedolla johtamisen selvitystyö. Esiselvitys on tehty, tarkennetaan vielä käyttöliittymäsuunnittelutiimin kanssa millaisia valmiita raportteja tiedolla johtamisen tueksi voidaan koostaa.
 • Mikkonen: Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu ei ole yksi tekninen laite, vaan kokoelma erilaisia teknisiä ratkaisuja, joilla luovutetaan tietoja. Koski-laissa kohta:" ..OPH vastaa palvelun ylläpitäjänä toiminnasta ja rajapinnoista." Hallinnollisesti luovutuspalvelu on OPH:lla.
  • Jos VIRTA olisi hallinnollisesti ja teknisesti osa samaa ekosysteemiä kuin Opintopolku, niin asia olisi helpompi. Tämä aiheuttaa tiettyjä hankaluuksia kun järjestelmät ovat erillään.
 • Haapamäki: Itse käytän mieluummin koulutus- ja tutkintorekisterilaki -nimitystä, kossa on määritelty luovutuspalvelun velvollisuudet ja toisaalla määritellään erikseen VIRTAn tehtävät. Meillä on olemassa myös EU tason tietosuoja-asetus (GDPR), jossa määritelty erilaisia tapoja mahdollistaa henkilötietojen käyttöä. Kuinka paljon yleislain kautta saadaan perusteluja tietojen käyttöön?
 • Immonen: Onko Digivisiossa tarkoitus tarkastella lakeja uusista näkökulmista? Ei pidä pelätä lakien muuttamista. Pitäisikö tämä lakidilemma nostaa Digivision lakimiehille ratkaistavaksi? Tarkoitushan on muuttaa myös lakeja tarvittaessa?
 • Haapamäki: Esityksessä kiinnitti huomiota se, että opin.fi olisi korkeakoulujen yhteisrekisteri. Pitää olla pohja yhteisrekisterinpitäjyydelle, kuten laki tai sitten tehdä sopimus, jossa on määritelty keskeiset asiat. Onko mahdollista, että tulee rinnakkaisia tapoja, sillä meillä on VIRTA, jossa  korkeakoulut ovat yhteisrekisterinpitäjiä ja opin.fi missä korkeakoulut myös yhteisrekisterinpitäjiä?
  • Latva-Rasku: Rekisterinpitäjyys säilyy rekisteristä toiseen. Olemme pohtineet mm. CSC:n VIRTA-tiimin ja tietosuojavastaavan kanssa mistä termistä tässä puhutaan: tietojen siirrosta vai tietojen luovutuksesta rekisteristä toiseen.
   • Opin.fi-palvelun osalta on suunniteltu ja valmisteltu asiaa yhteisrekisterinpitäjyyteen liittyen, mm. millaisista tiedoista on kyse ja kuka vastaa tiedoista.
  • Kolehmainen: Yhteisrekisterinpitäjyys keskeinen asia, koska osa kirjautuvista oppijoista ei ole vielä minkään korkeakoulun piirissä. Pitää olla oikeutus näiden oppijoiden tietojen siirtoon.
   • Asiaan liittyy myös esiselvitys, jota tehdään Digivisio-VIRTA välillä eli mikä on jatkossa VIRTAn suhde Digivision tietoalustaan.
 • Haapamäki: Onko mahdollista, että joskus olisi palvelu joka yhdistäisi VIRTA-tiedot ja opin.fi palvelun?
  • Kolehmainen: Tämä on yksi mahdollisuus. Sidosryhmissä on sovittu, että OPTIETOR pidetään ajantasalla ja pyydetään kommentteja teemaan liittyen.
 • Kantola: Mielenkiintoisia teemoja. Näkisin lyhyellä aikajänteellä, että korkeakoulut ottavat kantaa voiko Digivisio hyödyntää korkeakoulujen VIRTA-tietoja. Korkeakoulut ovat sitoutuneet opin.fi-palveluun, mutta suostuvatko opintotietojensa luovutukseen? Jos joku korkeakoulu näkee nämä kaksi asiaa ongelmana, niin miten toimitaan?

Haapamäki kertasi jatkoaskeleet.

 • Haapamäki: Voisi selvittää taustojen perusteita.
  • Tehtäisiin nyt päätös esityksen kohdasta 1
  • OPTIETORin maaliskuun kokouksessa tehtäisiin päätös kohdasta 2. Onko tämä aikataulu ok Digivisiolle?
  • Kolehmainen: Latva-Rasku osaa sanoa paremmin toteutuksen näkökulmasta, mutta voimme tällä perusteella tehdä valmistelut Digivion ohjausryhmälle.  Mitkä olisivat kustannusten ja edellä mainitun aikataulun vaikutus opin.fi:n tekniseen toteutukseen?
  • Latva-Rasku: Jos kävisi niin että 6.3. OPTIETORin kokouksessa päädytään siihen ettei anneta vihreää valoa tietojen luovutukselle, suunnitelmat menevät radikaalisti uusiksi. Pitäisi infota korkeakouluja, että teknisen osajulkaisun 2.0 julkaisu viivästyisi.
   • Mikäli tiedonluovutus tehdään ensin vain pilottikorkeakoulujen kanssa, eivät oppijat saisi kaikkia opintosuorituksia käyttöönsä, kyseessä olisi vajavainen toteutus.
   • Toimeksiantoprosessi vie kuitenkin aikaa kaikkien 38 korkeakoulun kanssa. Komporomissiehdotuksena kohtaan 2 liittyen: valmistellaan toimeksiantoprosessia siten, että ehditään tekemään toimeksiantoihin liittyvät pohjadokumentit valmiiksi maaliskuun kokoukseen.
 • Haapamäki: Sopii hyvin. Ideana on selvittää vielä juridista pohjaa toimeksiannoille. Onko Digivisiossa juridista osaamista hyödynnettävissä?
  • Latva-Rasku: Löytyy juridista osaamista aiheeseen liittyen.

Päätös: Annettiin toimeksianto CSC:lle VIRTA-tietojen käytön mahdollistamiseksi opin.fi-palvelussa ja toimeksianto edistää teknisen käyttöyhteyden valmistelua Digivision kanssa sekä valmistella korkeakoulujen kanssa käytäviä toimeksiantoprosessiin liittyviä materiaaleja. Päätös toimeksiantoprosessin käynnistämisestä tehdään seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa 6.3.2023. 


5. VIRTA-ajankohtaiskatsaus, Kimmo Rautio, CSC 

 • Rautio kävi läpi VIRTAn ajankohtaiskatsauksen esityksen mukaisesti.
  • Päätösasiana VIRTAn tietomallilaajennukset Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) rahoittamien koulutusten osalta
   • Ehdotuksena, että opintosuoritusten luokittelukoodistoon lisättäisiin yksi uusi koodi (18) ja tämän lisäksi neljä rahoituslähdekoodia (6-9).
  • Jotpa-lain perusteella VIRTA-opintotietopalveluun tuodaan säännelty Jotpa-koulutus ja sääntelemätön Jotpa-koulutus KOSKI-tietovarantoon
  • Tavoiteaikataulu tietojen saamiselle tietovarannoista (KOSKI ja VIRTA) on huhtikuun loppu

 • Tiedonkeruiden aikataulut on koottu VIRTA-wikiin sivulle https://wiki.eduuni.fi/x/4DCpC 
 • VIRTA-Digivisio-esiselvitys
  • Työssä on tarkoitus selvittää VIRTA-opintotietopalvelun jatkoa suhteessa VIRTA-Digivisio-skenaarioihin
  • Työssä tunnistettu paljon sidosryhmiä, joita tullaan kuulemaan kevään aikana muun muassa kyselyn avulla.
  • Tulossa säännöllisesti tilannekatsauksia OPTIETORissa ja Digivision jatkuvan oppimisen johtoryhmässä
 • MITKO
  • Synergiaryhmän alainen työryhmä, jossa tehty valmistelu- ja selvitystyötä täydennyskoulutuksen tietojen nykyistä laajemmasta saatavuudesta VIRTAan.
   • Toteutettu kysely korkeakouluille aiheeseen liittyen, saatu vastauksia 31/38 korkeakoulusta.
    • Kooste tuloksista tulossa OPTIETORin maaliskuun kokoukseen.

Keskustelu

 • Lyhdeniemi: Sisun päässä tulee haasteita aikataulun suhteen, mutta pikaisilla päätöksillä saadaan asiaa edistettyä. Seuraavat versiot Sisusta tulossa maalis- ja toukokuussa, mutta versiot jo aika täynnnä. 
  • Rautio: Olemme VIRTA-tiimissä tietoisia asiasta.
  • Haapamäki: En ota kantaa aikatauluun.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotetut tietomallimuutokset, luokittelukoodistoon lisätään yksi uusi koodi (18) sekä neljä rahoituslähdekoodia (6-9). Annettiin toimeksianto CSC:n VIRTA-tiimille lisätä edellä mainitut koodit VIRTAan. 


6. Muut asiat / tiedoksi


7. Seuraava kokous  


8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.48. • No labels