Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous 4/2023

 • Aika: Keskiviikko 24.5.2023 klo 10.00-10.30
 • Paikka: Debatti-neuvotteluhuone, 1.krs, Life Science Center -rakennus, Keilaranta 14, Espoo 
  • Kokous järjestetään läsnäkokouksena, ei etäosallistumismahdollisuutta
 • Ilmoitathan esteestä viimeistään ti 16.5.2023 opi(at)csc.fi.


Jäsenet 

 • Opetusneuvos Jukka Haapamäki, Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja
 • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea ammattikorkeakoulu
 • Palvelupäällikkö Hanna Leena Lyhdeniemi, Tampereen yliopisto
 • Opintoasiainpäällikkö Sabina Eerola, Arcada
 • Kehitysjohtaja Soili Makkonen, Itä-Suomen yliopisto ESTE
 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
 • Palvelupäällikkö Sari Laaksonen, LAB ammattikorkeakoulu
 • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto 
 • Erityisasiantuntija Outi Kivipelto, Opetushallitus
 • Kehityspäällikkö Mika Tuononen, Tilastokeskus ESTE
  • Yliaktuaari Anna Loukkola, Tilastokeskus
 • Koulutuspolitiikan asiantuntija Aleksi Niemi, Opiskelijajärjestöt / SAMOK - Suomen opiskelijakuntien liitto ESTE
 • Johtaja Jonna Korhonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö ESTE
 • Kehityspäällikkö Minna Pylkkönen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, sihteeri  ESTE
  • Palvelupäällikkö Helena Majamäki, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy


Asiantuntijavieraat

 • Palveluasiantuntija Kimmo Rautio, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy


Muistio


1. Kokouksen avaus, työjärjestyksestä päättäminen ja jäsenmuutokset

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.03.
 • Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.
 • Sihteeri Minna Pylkköstä sijaisti kokouksessa Helena Majamäki, CSC
 • SAMOK/SYL:
  • SAMOKin varsinaisen jäsenen muutos: Rico Martikainen ei ole enää Samokissa, uusi jäsen Aleksi Niemi, vaatii OKM:n päätöksen


2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen


3. VIRTA-ajankohtaiset   Liite

 • Rautio ja Majamäki kävivät läpi VIRTA-ajankohtaiset esityksen mukaisesti.


Keskustelu

Opiskeluoikeuden tilakoodiston päivitykseen liittyen: 

 • Widgren-Sallinen: Miten tämä vaikuttaa vaihto-opiskelijoille?
  • Majamäki: Hyvä huomio, tästä ei ole tullut keskustelua aiemmin ryhmässä.
  • Kantola: On olemassa myös ristiinopiskelu, miten suhtautuu tähän?
  • Aho: Hyvä uudistus, pätee myös täydennyskoulutukseen. Aimmin koodin 3 osalta on, että opinnot on saatu päätökseen tarkoitetulla tavalla. Mitä tällä on tarkoitettu esim. täydennyskoulutuksen osalta, voi olla vaikeaa määritellä?
   • Pitäisikö olla jokin uusi koodi muun kuin tutkintokoulutuksen osalta heille, joiden opinnot ei ole suoritettu loppuun halutulla tavalla. Tällä saataisiin paljon lisätietoja ns. nolla-suorittajien osalta.
   • Majamäki: Työryhmässä keskeinen näkökulma oli sellaiset muun kuin tutkintokoulutuksen opinnot, joissa selkeästi valmistutaan, esim. erikoistumiskoulutukset ja opettajaopinnot. Eli halutaan, että opiskeluoikeuden tilan kautta saadaan jatkossa oikea tietoa ovatko opinnot valmistuneet vai ei.  Ei puhuttu esim. avoimen opiskeluoikeuksista, joissa ilmoittaudutaan vaikkapa johonkin opintokokonaisuuteen ja tehdäänkö siltä osin kaikki, mihin on ilmoittauduttu.
   • Aho:Tätä näkökulmaa olisi hyvä vielä käydä läpi, olisi mahdollista saada tietoa esim. 0-suorittajista.
   • Laaksonen: Tehdäänkö muutokset opiskeluoikeuden tilatietoihin takautuvasti?
    • Majamäki: Tästä on käyty keskustelua viimeksi eilen yhteyshenkilökokouksessa, ja tilastojen näkökulmasta tietojen tulisi olla oikein, mutta niitä on jouduttu korjaamaan tiedonkeruuaineistoihin Virran päässä. Halutaanko tiedot oikein takautuvasti myös Virtaan?
  • Widgren-Sallinen: Maailma ja toimintaympäristö on muuttunut muun muassa jatkuvien oppijoiden vuoksi. Määrittelytyö on tärkeää, jotta tiedot olisivat yhteneväisiä eri korkeakouluissa.
  • Immonen: Mitä tämä tarkoittaa järjestelmien osalta?
   • Majamäki: Uuden tilakoodin tuomista Virtaan.
  • Eerola: Asia huolestuttaa, koska ammattikorkeakouluissa on paljon määräaikaisia opinto-oikeuksia.
   • Majamäki: Minimivaatimus on, että tiedot olisivat kunnossa ennen seuraavaa tutkintotiedonkeruuta eli ensi helmikuuhun mennessä.
  • Haapamäki: Ehdotus voidaankin varmaan hyväksyä, mutta Oma Opintopolku tulee kuitenkin huomioida.
   • Onko määräaikaisten ei-tutkintoon johtavien osalta tarvetta vielä lisäluokitteluun?
    • Majamäki ja Aho: Otetaan keskusteluun VIRTA-yhteyshenkilökokoukseen ja nyt lisättävän luokittelun 6 käyttötapauksia voisi vielä tarkentaa.
  • Aho: Takautuvien kirjausten osalta ei ole haasteita Pepissä, tarvittava muutostyö on todennäköisesti melko vähäistä.

Henkilötietojen käsittelyn ja suojaustoimien ohjeistaminen VIRTA-otp:ssa:

 • Majamäki kävi läpi asiaa, ja mainitsi, että ammattikorkeakoulupuolelta kaivattaisiin työryhmään edustusta.
  • Kantola: Vielä ei ole saatu osallistujia työhön. Keskustellaan tästä myöhemmin lisää.

Tiedonkeruisiin liittyen:

 • Widgren-Sallinen: Aineenopettajakoulutusta ja opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Tilastokeskuksen opettajapätevyyksien tiedonkeruita koskien. Onko kyseessä sama tiedonkeruu, kuin josta OKM:stä tullut sähköpostia yliopistoille? Viestissä pyydetty tiedonkeruu aiheuttaa korkeakouluille paljon työtä.
  • Majamäki ja Haapamäki: Kyseessä on eri tiedonkeruu.

Päätös: Lisätään VIRTAan uusi opiskeluoikeuden tilakoodi 6 "päättynyt", ja muutetaan koodin 3 selitteeksi: "valmistunut".


4. Tiedoksi

 • Digihuoneen palautekysely

  • Keräämme palautetta Digihuoneen jatkon suunnittelun tueksi. Pyydämme ystävällisesti kaikkia Digihuoneeseen osallistuneita ja siitä tietäviä vastaamaan lyhyeen palautekyselyyn. Kyselyyn vastaaminen vie arviolta 2-3 minuuttia. Kyselyyn voi vastata myös mobiililaitteella. Kiitämme kaikista vastauksista! 

  • Vastaa kyselyyn täällä: https://www.menti.com/altr4xccoduz tai mene osoitteeseen menti.com ja syötä koodi 8812 1207. 


5. Seuraava kokous

 • Syksyn kokoukset
  • Ma 18.9. klo 9.00-12.00, etäkokous
  • Ke 25.10. klo 9.00-12.00, etäkokous
  • Ma 27.11. klo 10-11.30 OPTIETOR ja klo 12.15-15.00 OPTIETORin ja KOOTuen yhteiskokous, läsnäkokoukset


6. Kokouksen päättäminen

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.33.
 • No labels