Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous 7/2023

 • Aika: Maanantai 27.11.2023 klo 10.00-11.15
 • Paikka: Diskurssi, 1.krs, Life Science Center -rakennus, Keilaranta 14, Espoo 

  • Kokous järjestetään läsnäkokouksena, ei etäosallistumismahdollisuutta
  • Näin löydät CSC:lle, https://www.csc.fi/nain-loydat-csc-lle.

   • CSC:n sisäänkäyntinä toimii Life Science Center Keilaniemen pääsisäänkäynti osoitteessa Keilaranta 14 C. Ala-aulassa on Securitaksen vastaanotto, jonne voit ilmoittautua.
   • CSC:lle pääsee kätevästi metrolla (metro M1 tai M2). Poistumispysäkki on Keilaniemi, uloskäynti G. Tarkat aikataulu- ja reittitiedot löydät helpoiten pääkaupunkiseudun reittioppaasta (hsl.fi).
   • Huomaathan, että pysäköintitilaa on tarjolla vain rajoitetusti. Pysäköinti on maksullista ja alueella toimii pysäköintivalvonta. Vierailla on mahdollisuus maksaa pysäköinti Moovy-sovelluksen kautta, aktivoimalla pysäköinti ParkMan-sovelluksessa tai jälkikäteen 48h sisällä pysäköintitapahtumasta sivustolla www.moovy.fi/maksa
 • Ohjausryhmän jäsenten matkakulut, https://wiki.eduuni.fi/x/eohTAg
 • Ennakkoilmoittautuminen tarjoiluiden mitoittamiseksi


 • Jäsenet 

  • Opetusneuvos Jukka Haapamäki, Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja
  • Kehityspäällikkö Päivi Aho, Laurea ammattikorkeakoulu
  • Palvelupäällikkö Hanna Leena Lyhdeniemi, Tampereen yliopisto
  • Opintoasiainpäällikkö Sabina Eerola, Arcada ESTE
  • Kehitysjohtaja Soili Makkonen, Itä-Suomen yliopisto ESTE
  • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
  • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto ESTE
  • Palvelupäällikkö Sari Laaksonen, LAB ammattikorkeakoulu ESTE
  • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto ???
  • Erityisasiantuntija Juho Mikkonen, Opetushallitus
  • Kehityspäällikkö Mika Tuononen, Tilastokeskus  ESTE
   • Yliaktuaari Anna Loukkola, Tilastokeskus
  • Koulutuspolitiikan asiantuntija Aleksi Niemi, Opiskelijajärjestöt / SAMOK - Suomen opiskelijakuntien liitto ESTE
  • Johtaja Jonna Korhonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö ESTE
  • Kehityspäällikkö Minna Pylkkönen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, sihteeri


  Asiantuntijavieraat

  • Koordinaattori Aino-Kaisa Ellfolk, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy ESTE
  • Palvelupäällikkö Helena Majamäki, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy 
  • Manne Miettinen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
   

Aamukahvit tarjolla auditorion ulkopuolella klo 9.30 → 

Muistio


1. Kokouksen avaus, työjärjestyksestä päättäminen ja osallistujien toteaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.35, työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.
  • Sovittiin, että VIRTA-ajankohtaiset käsitellään ensimmäisenä asiakohtana. 
 • Todettiin osallistujat.

 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Täydennys edellisen kokouksen muistion asiakohdan 4 keskustelun kohtaan

 • Haapamäki: Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lainsäädännössä sanotaan, että korkeakoulut voivat järjestää tutkintojen osia sisältävää koulutusta avoimena, erillisenä ja täydennyskoulutuksena. Lisäksi korkeakoulu voi järjestää muuta täydennyskoulutusta. Tuolla puhutaan avoimista opinnoista. Mihin tällä viitattaan? Olettaisin, että viittaa tutkintojen osiin?
  Schroderus: En ole paras henkilö vastaamaan. Palataan tähän kokouksen jälkeen.

Schroderuksen jälkikäteen toimittama vastaus:

 • Avoimella tarjonnalla viitataan opintopistemitoitettuun avoimiin ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin. Palvelusta on ennen vuotta 2024 rajattu ulkopuolelle se tarjonta, joka kuuluu korkeakouluissa kirjanpidollisesti eriytettävän liiketoiminnan piiriin.
 • Korkeakoulujen liiketoimintaan kuuluvia sisältöjä voidaan tuoda palveluun vuoden 2024 jälkeen, korkeakoulut määrittävät yhdessä version, jossa tämä on mahdollista. Liiketoiminnan määrittely: Erillisessä yksikössä suoritettava liiketoiminta tai Yliopistolain 62§ mukaisesti eriytetty liiketoiminta.


 • Pylkkönen kävi läpi edellisen kokouksen muistion ja se hyväksyttiin Schroderuksen toimittaman täydennyksen kanssa.


3. VIRTA-ajankohtaiset, Helena Majamäki, CSC 

 • Majamäki kertoi VIRTAn ajankohtaisista asioista, mm. korkeakoulujen kanssa yhdessä tehtävästä GDPR-työstä ja JOTPAn tietopyyntöjen tilanteesta. 
  • Korkeakoulujen GDPR-työryhmä on työskennellyt syksyn aikana tiiviisti. Tavoitteena on saada samansisältöinen ohjeistudokumentti valmisteltua alkuvuoden aikana.
  • Prosessin lopputuloksena syntyy kunkin korkeakoulun ja CSC:n välinen sopimus henkilötietojen käsittelystä VIRTA-opintotietopalvelussa.
  • Tulossa oleva Opin.fi-palvelun tuotantokäyttö asettaa VIRTA-GDPR -työlle aikataulupainetta
  • Työryhmässä on käyty keskustelua Jotpan tiedonsaantioikeuksista VIRTA-tietojen osalta, sillä laintulkinta on tältä osin koettu epäselväksi. Työryhmässä käyty keskustelu on viety tiedoksi OKM:lle, joka selvittää asiaa. 
 • Pylkkönen kertoi VIRTA-Digivisio-jatkoselvityksen kuulumisista.
  • Projektiryhmä aloittanut työskentelyn.
  • Työn alla VIRTAn elinkaariselvitys.
 • Opettajatietojen laadunvarmistustyötä tehty.


 Keskustelu

 • Haapamäki: Pallo Jotpa-rahoitetuissa koulutuksissa OKM:llä, mutta ongelmana se, että lainsäädännön valmistelija ei ole enää OKM:ssä. Rahoituksen seuraamisen lainsäädäntö kirjoitettu vähän huonosti. Kahdenlainen tarkoitus:
  • Seurata omaa toimintaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
   • Onko rahoja käytetty oikeaan käyttötarkoitukseen? Tsrve jakaa rahaa huonosti edustettujen koulutusten tarpeisiin > tästä löytyy peruste.
    • Taustalla valtionavustusten lainsäädäntö, Jotpa valvoo toteutumista
   • Voidaan keskustella mitä yksityiskohtaisia tietoja tarvitaan.
  • Seurata vaikuttavuutta
   • Tämä hankalampi, miten näkyy kohderyhmillä esim. viiden vuoden kuluttua?
   • Pykälässä kirjoitettu, että Jotpa ei tarvitse henkilötietoja
  • Pe oli Jotpan kanssa palaveri, jossa asiaa tuotiin esille. Jotpan ennekointitiedot pyritään ratkomaan summatason tiedoilla.
 • Lyhdeniemi: Olemme käyneet Tampereella keskustelua tietosuojavastaavan kanssa.


4. Identiteetinhallinnan kehittämistyöryhmän loppuraportin esittely, Manne Miettinen, CSC  LIITE

 • Miettinen esitteli identiteetinhallinnan kehittämistyöryhmän loppuraporttia liitteen mukaisesti, mm. viisi toimenpidesuositusta
  1. Luodaan keskitetty ulkomaalaisen ensitunnistuksen palvelu

  2. Kehitetään olemassa olevia kansallisia ratkaisuja

  3. Määritellään toimialalla vaadittavat tunnistuksen ja identiteetin  luotettavuuden tasot

  4. Lisätään Haka ja MPASSids-luottamusverkostojen jäsenmäärää ja palvelutarjontaa

  5. Tehdään kokeiluja identiteettilompakolla ja Digivision tunnistuksenvälityspalvelulla


Keskustelu

 • Immonen: Kiitos tiekarttalähestymistavasta. Saisiko tähän vielä toimijat mukaan? Kuka vastaa mistäkin hankkeesta?
 • Miettinen: Tätä on yritetty selkeyttää värikoodauksen kautta, mutta lukuohje puuttuu. Tässä esim. purppuranpunainen on DVV:n vastuulla olevaa. Kuvaustapaa olisi mahdollista työkalujen avulla viedä havainnollisempaan suuntaan.
 • Haapamäki: Hetun myöntäisen nopeuttaminen. Olisiko sama lopputulos eIDAS-uudistuksen kautta?
 • Miettinen: eIDAS koskee vain Euroopan maita, osa maista luotettuja osa ei (maiden kohdalla olisi mahdolista automatisoida prosessia), sitten on maita, jotka eivät ole eIDAS-asetuksen piirissä.
 • Haapamäki: Viime hallituskauden tavoitetta hetun saamisen nopeuttamisesta ei saatu maaliin hallituskauden aikana. 
 • Immonen: Meillä opiskelevat ulkomaalaiset tarvitsevat jonkun systeemin joka tapauksessa, halusi hallitus tai ei. Tarve on joka tapauksessa.
 • Kantola: Näitä tehdään kaupallisilla kalliilla palveluilla.
 • Miettinen: Kaupalliset ratkaisut eivät ole yhteismitallisia kansallisesti.
 • Immonen: Eikö silti voisi tavoitella kansallista ratkaisua?
 • Miettinen: Olemassa olevien kanssallisten ratkaisujen kehittäminen ehkä helpompaa, mutta vaatii tietysti resursseja. Kattoratkaisu olisi kuitenkin tehokkaampi.
 • Haapamäki: Hetun myöntäminen ulkomailla voisi olla ratkaisu, nyt hetu myönnetään vasta kun tulee maahan. Oppijanumero voisi auttaa tässä. 
 • Miettinen: Oppijanumeron myöntäminen nyt oppilaitostasolla, tämä johtaa siihen, että tiedoissa on ongelmia.
 • Immonen: Voisiko vastuu olla OPH:lla? 
 • Mikkonen: Miten menisi prosessina?
 • Immonen: Eikö nyt jo ole prosessi olemassa OPH:lla?
 • Mikkonen: Kaikkien hakujen tulisi mennä Opintopolun kautta. Ei  ole mitään mihin tarttua. Koski jakaisi tietoja lompakon kautta. Muna-kana tilanne. Kannattaa olla mukana vaikuttamassa. 
 • Miettinen: On myös eri väyliä, hakija voi käyttää eri yksilöintitietoja. Oppijanumeron voisi kytkeä eIDAS-tunnukseen, saisi nykyistä parempaa yksilöintiä. Opetushallitus on tarttunut asiaan ja edistystä varmaankin tapahtuu.
 • Mikkonen: Vielä heman sekavassa käymistilassa oleva kehityslinja.
 • Miettinen: Lompakkomaailman toimijoilla on ristiriitaisia intressejä (esim. DC4EU:n julkishallintokeskeinen lohkoketjutekniikka) Yhteinen määrittely, mitä tietoja lompakkoon laitetaan.
 • Haapamäki: Olen mukana kv-ohjausryhmässä, EMREXin hyödyntäminen keskeistä. Taustalla ELMO-tietomalli, yhteentoimivuus suomalaisen tietomallin kanssa. Ongelma, että EU-hankeessa monta maata mukana, jotka hakevat ratkaisua kansallisiin tarpeisiin, Suomi tavoittelee kansainvälisen tason ratkaisuja. Kyseessä on erilainen kuin lompakosta löytyvä kortti, miten siirretään tietoa eri maiden välillä? Pienistä osaamiskokonaisuuksista työryhmä käynnissä, Jonna voi tulla kertomaan.
 • Immonen. Oma  opintopoku on tavallaan lompakko, siirto ehkä tärkeämpää. Tehdään yhteistyötä sanastojen kanssa. 


5. Tiedoksi


Keskustelu

 • Immonen: pienet osaamiskokonaisuudet? Yhteismitallistaminen? Missä kaikkialla työtä tehdään, esim. sanastot
 • Haapamäki: työ käynnissä, ministeriöstä Jonna KOrhonen. Palataan tähän asiaan.


6. Seuraava kokous

 • Seuraava kokous tammi-helmikuussa 2024, ajankohta tarkentuu.


7. Kokouksen päättäminen

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20.
 • No labels