Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke Tutkimushallinnon tietovirrat ja tutkimustietovaranto järjestää seminaarin syksyisenä maanantai-aamupäivänä 30.10.2017 kello 9.00-12.

Paikkana on OKM:n tila Jukola, Meritullinkatu 1, Helsinki. Etäyhteyden https://connect.funet.fi/ttv kautta voi osallistua ohjelman alkuosaan kahviin saakka.


Seminaarissa esitellään hankkeeseen liittyviä ajankohtaisia asioita sekä keskustellaan tutkimustietovarannon toteutuksesta ja sen etenemisestä.

Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille.

ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT

Ohjelma

9.00 Seminaarin avaussanat, tiedeasiainneuvos Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuurministeriö

9.05 Hankkeen yleisesittely ja nykytilanne, kehityspäällikkö Hanna-Mari Puuska, CSC

9.15 Keskustelupisteiden esittelyt:

10.00 Kahvi ja keskustelupisteet avoinna

11.15 Yhteenveto keskustelupisteittäin

11.45 Seminaarin päätös


Tutkimustietojen hyödyntäminen muuttuu tulevaisuudessa helpommaksi uuden tutkimustietovarannon myötä. Tutkimustietovaranto on valtakunnallinen palvelu, joka kokoaa yhteen kuvailutietoja esimerkiksi julkaisuista, tutkimusaineistoista, tutkimusinfrastruktuureista, tutkijoista, tutkimusryhmistä ja hankkeista. Näitä tietoja syötetään nykyisin useita kertoja toisistaan erillään oleviin järjestelmiin, mutta hankkeen etenemisen myötä jo muutaman vuoden päästä nämä tiedot ovat helposti saatavilla yhdestä paikasta. Tiedot antavat kattavan kuvan siitä, millaista tutkimusta Suomessa tehdään ja millä rahalla. Hankkeessa ei rakenneta uutta tietojärjestelmää, eikä tietoja syötetä tutkimustietovarantoon, vaan jo olemassa olevat tiedot ohjataan eri lähdejärjestelmistä tutkimustietovarannon kautta helpommin hyödynnettävään muotoon.

  • No labels