Tämä sivu on osa Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekarttaa ka.csc.fi

Tutkimustietovarannon avoin ja julkinen portaali löytyy osoitteesta Tiedejatutkimus.fi!

Tutkimustietovarannon päätehtävät

  • Tutkimustietovaranto kuvaa suomalaista tutkimusjärjestelmää ja toimii tiedepolitiikan tietopohjana
  • Tutkimustietovaranto edistää suomalaisen tutkimuksen ja asiantuntijoiden löydettävyyttä
  • Tutkimustietovarannon sisältämiä tutkimustietoja hyödynnetään muissa palveluissa ja järjestelmissä
  • Tutkimustietovaranto tukee tutkijoiden ja TKI-asiantuntijoiden meritoitumista

Tutkimustietovaranto lyhyesti

  • Tutkimustietovaranto kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta.
  • Tiedot tutkijoista, julkaisuista, tutkimusaineistoista, -hankkeista ja -infrastruktuureista löytyvät yhdestä paikasta: Tiedejatutkimus.fi
  • Raportointi ja hallinnollinen työ vähenevät, kun tiedot on koottu yhteen paikkaan ja tieto kulkee eri palveluiden välillä.
  • Julkisin ja yksityisin varoin tuotetun tutkimuksen tulokset tulevat avoimesti näkyville.
  • Palvelun hyötyjiä ovat tutkijat, tutkimusorganisaatiot, rahoittajat, hallinto ja kansalaiset.

Tutkimustietovarannon tulevaisuuden visio ja kuluvan vuoden kehitystiekartta

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy rakentaa valtakunnallista tutkimustietovarantoa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Tutkimustietovaranto kokoaa ja välittää tietoja esimerkiksi julkaisuista, tutkimusaineistoista, tutkimusinfrastruktuureista, tutkijoista ja tutkimushankkeista.

Digitalisoituvan tutkimuksen ja avoimen tieteen myötä erilaisten tutkimustuotosten määrät kasvavat ja tietoja niistä kerätään yhä enemmän erilaisiin tietojärjestelmiin. Tutkimusta kuvaavia tietoja käytetään tutkimustyössä ja tutkimukseen liittyvässä hallinnollisissa prosesseissa, esim. tiedonhauissa, rahoitushauissa ja -raportoinnissa, julkaisutoiminnassa, tilastoinnissa ja muussa tutkimustiedon levittämisessä.

Tietovirtojen järkeistäminen vähentää hallinnollista työtaakkaa sekä parantaa tietojen saatavuutta ja löydettävyyttä. Siitä hyötyvät niin tutkijat, tutkimusorganisaatiot ja rahoittajat kuin tietoon perustuvia päätöksiä tekevä hallinto. Lisäksi tutkimustieto on paremmin sitä hyödyntävien kansalaisten saatavilla.

Ota yhteyttä

Liity tutkimustietovarannon sähköpostilistalle tästä!

Sähköpostilistalla ilmoitetaan tutkimustietovarantohankkeeseen liittyvistä tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Voit halutessasi myös lopettaa listan tilaamisen: Lopeta listan tilaaminen.


tiedejatutkimus@csc.fi on tutkimustietovarantohankkeen ja siihen liittyvän Tiedejatutkimus.fi-palvelun pääasiallinen yhteydenottokanava.
@tiedejatutkimus Twitter-tilillä viestimme palvelun ajankohtaisista asioista.