Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy toteuttaa valtakunnallista tutkimustietovarantoa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Suunniteltu tietovaranto kokoaa yhteen esimerkiksi julkaisuja, tutkimusaineistoja, tutkimusinfrastruktuureita, tutkijoita, hankkeita/projekteja ja tutkimusryhmiä koskevia metatietoja.

Digitalisoituvan tutkimuksen ja avoimen tieteen myötä erilaisten tutkimustuotosten määrät kasvavat ja tietoja niistä kerätään yhä enemmän erilaisiin tietojärjestelmiin. Tutkimustuotosten järkevä ja helppo hallinnointi vaatii tutkimusta kuvaavien tietojen yhdenmukaista määrittelyä ja sujuvaa käsittelyä. Tutkimusta kuvaavia tietoja käytetään tutkimustyössä ja tutkimukseen liittyvässä hallinnollisissa prosesseissa, esim. tiedonhauissa, rahoitushauissa ja -raportoinnissa, julkaisutoiminnassa, tilastoinnissa ja muussa tutkimustiedon levittämisessä.

Tietovirtojen järkeistäminen vähentää hallinnollista työtaakkaa sekä parantaa tietojen saatavuutta ja löydettävyyttä. Siitä hyötyvät niin tutkijat, tutkimusorganisaatiot ja rahoittajat kuin tietoon perustuvia päätöksiä tekevä hallinto. Lisäksi tutkimustieto on paremmin sitä hyödyntävien kansalaisten saatavilla. 


Tulevia tapahtumia
20.8.2018Tutkimustietovarannon johtoryhmän kokous
23.8.2018Tutkimustietovarannon ohjausryhmän kokous
28.-29.8.2018KOTA-seminaari, Helsinki


Menneitä tapahtumia
25.-26.6.2018CASRAI UK Reconnect 2018, Glasgow, Scotland
14.-16.6.2018International Conference on Current Research Information Systems, Umeå, Sweden
11.6.2018Tutkimustietovarannon ohjausryhmän kokous
29.5.2018Pohjoismainen ORCID-yhteistyötapaaminen
28.5.2018Pohjoismainen CRIS-yhteistyötapaaminen
19.4.2018 Tutkimustietovarannon ohjausryhmän kokous
19.3.2018Tutkimustietovarannon johtoryhmän kokous
13.3.2018Tapaaminen professoriliiton kanssa
8.2.2018Tutkimustietovarannon ohjausryhmän kokous
12.1.2018

Tapaaminen Aalto yliopiston tutkimusvaradekaanien kanssa

30.10.2017Tutkimustietovarannon syysseminaari


  • No labels
Write a comment…