Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä sivu on osa Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekarttaa ka.csc.fi

Tutkimustietovarannon avoin ja julkinen portaali on avattu 9.6.2020 osoitteessa www.tiedejatutkimus.fi!

Tutkimustietovaranto

  • Tutkimustietovaranto kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta.
  • Tiedot tutkijoista, julkaisuista, tutkimusaineistoista, -hankkeista ja -infrastruktuureista löytyvät yhdestä paikasta
  • Raportointi ja hallinnollinen työ vähenevät, koska tiedot on koottu yhteen paikkaan ja tieto kulkee eri palveluiden välillä
  • Julkisin ja yksityisin varoin tuotetun tutkimuksen tulokset tulevat avoimesti näkyville
  • Palvelun hyötyjiä ovat tutkijat, tutkimusorganisaatiot, rahoittajat, hallinto ja kansalaiset

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy rakentaa valtakunnallista tutkimustietovarantoa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Tutkimustietovaranto kokoaa ja välittää tietoja esimerkiksi julkaisuista, tutkimusaineistoista, tutkimusinfrastruktuureista, tutkijoista ja tutkimushankkeista.

Digitalisoituvan tutkimuksen ja avoimen tieteen myötä erilaisten tutkimustuotosten määrät kasvavat ja tietoja niistä kerätään yhä enemmän erilaisiin tietojärjestelmiin. Tutkimusta kuvaavia tietoja käytetään tutkimustyössä ja tutkimukseen liittyvässä hallinnollisissa prosesseissa, esim. tiedonhauissa, rahoitushauissa ja -raportoinnissa, julkaisutoiminnassa, tilastoinnissa ja muussa tutkimustiedon levittämisessä.

Tietovirtojen järkeistäminen vähentää hallinnollista työtaakkaa sekä parantaa tietojen saatavuutta ja löydettävyyttä. Siitä hyötyvät niin tutkijat, tutkimusorganisaatiot ja rahoittajat kuin tietoon perustuvia päätöksiä tekevä hallinto. Lisäksi tutkimustieto on paremmin sitä hyödyntävien kansalaisten saatavilla.

Ota yhteyttä
Liity tutkimustietovarannon postilistalle

Postilistalla ilmoitetaan hankkeeseen liittyvistä tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.


tutkimustietovaranto@csc.fi tutkimustietovarannon pääasiallinen yhteydenottokanava

hanketietovaranto@csc.fi kun asiasi liittyy erityisesti tutkimusrahoitukseen ja rahoittajien rahoituspäätöksiin

_________________________

@tiedejatutkimus 

www.tutkimustietovaranto.fiajankohtaista


  • No labels