Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy toteuttaa valtakunnallista tutkimustietovarantoa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Suunniteltu tietovaranto kokoaa yhteen esimerkiksi julkaisuja, tutkimusaineistoja, tutkimusinfrastruktuureita, tutkijoita, hankkeita/projekteja ja tutkimusryhmiä koskevia metatietoja.

Digitalisoituvan tutkimuksen ja avoimen tieteen myötä erilaisten tutkimustuotosten määrät kasvavat ja tietoja niistä kerätään yhä enemmän erilaisiin tietojärjestelmiin. Tutkimustuotosten järkevä ja helppo hallinnointi vaatii tutkimusta kuvaavien tietojen yhdenmukaista määrittelyä ja sujuvaa käsittelyä. Tutkimusta kuvaavia tietoja käytetään tutkimustyössä ja tutkimukseen liittyvässä hallinnollisissa prosesseissa, esim. tiedonhauissa, rahoitushauissa ja -raportoinnissa, julkaisutoiminnassa, tilastoinnissa ja muussa tutkimustiedon levittämisessä.

Tietovirtojen järkeistäminen vähentää hallinnollista työtaakkaa sekä parantaa tietojen saatavuutta ja löydettävyyttä. Siitä hyötyvät niin tutkijat, tutkimusorganisaatiot ja rahoittajat kuin tietoon perustuvia päätöksiä tekevä hallinto. Lisäksi tutkimustieto on paremmin sitä hyödyntävien kansalaisten saatavilla.


Ota yhteyttä
tutkimustietovaranto@csc.fi

hanketietovaranto@csc.fi

_________________________

@tutkimustieto

Tutkimustietovaranto blogi (tulossa) 


Tulevia tapahtumia
12.3.2018Hanketietovarannon työpaja säätiöille ja rahastoille
13.3.2018Tapaaminen professoriliiton kanssa
19.3.2018Tutkimustietovarannon johtoryhmän kokous
19.4.2018 Tutkimustietovarannon ohjausryhmän kokous
29.5.2018 (suunnitteilla)Pohjoismainen yhteistyötapaaminen
14.-16.6.2018International Conference on Current Research Information Systems


Menneitä tapahtumia
8.2.2018Tutkimustietovarannon ohjausryhmän kokous
12.1.2018

Tapaaminen Aalto yliopiston tutkimusvaradekaanien kanssa

30.10.2017Tutkimustietovarannon syysseminaari


  • No labels

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.