Mitä: Tutkimustietovarannon webinaari tiedon tuottajille. Webinaarissa käydään läpi hankkeen etenemistä, kehityssuunnitelmaa sekä muita ajankohtaisia asioita.

Milloin: ti 13.2.2024 klo 14-16

Missä: Zoom-etäkokoushuone: https://cscfi.zoom.us/j/67343135607

Webinaarin esityskalvot: TTV_webinaari_kalvot_2024-02-13(1).odp

Tallenne: https://video.csc.fi/media/t/0_z4pvl27g


Tutkimusta koskevien tietojen tuottaminen tutkimusorganisaatioista tutkimustietovarantoon – mitä tietoja, miten ja milloin? Yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset tuottavat tietovarantoon mm. julkaisujensa, tutkimusaineistojensa, tutkimusinfrastruktuuriensa tietoja sekä omia tiedeuutisiaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy kutsuvat tutkimustietovarantoon tietoa tuottavien organisaatioiden asiantuntijat webinaariin, jossa esitellään tilannetietoa hankkeen etenemisestä. Webinaarissa käydään läpi myös tutkimustietovarannon Tiedejatutkimus.fi-portaalin uusimpia päivityksiä sekä tulevia suunnitteilla olevia uusia ominaisuuksia. Webinaarin aikataulu on alustava.

Webinaariin ei tarvitse ilmoittautua. Webinaari tallennetaan.

Ohjelma

Kellonaika

Ohjelma

14:00-14:25

Katsaus tutkimustietovarannon kehitykseen

14:25-14:50

Tiedejatutkimus.fi kehitystiekartta 2024

14:50-15:30

Tutkimustietovarantoon liittyvät EU-hankkeet

15:30-15:45

Tiedejatutkimus.fi:n viestinnän ajankohtaisia

15:45–16:00

Aikaa kysymyksille ja keskustelulle

Muistio

 • Katsaus tutkimustietovarannon kehitykseen
  • Esiteltiin uutta kehitteillä olevaa hakua julkaisuille. 
   • Kysyttiin pystyykö uudessa haussa myös sanan keskeltä korvata kirjaimia jollain erikoismerkillä? Vastattiin, että jokerihaku toimii uudessa haussa. 
   • Kysyttiin tuleeko uuteen hakuun ohjeet. Vastattiin, että ohjeistus lisätään. 
   • Kysyttiin, mihin haku kohdistuu metatiedoissa ja kohdistuuko haku näkyviin tietoihin, kun korostuu? Vastattiin, että ei vielä kohdistu kaikkiin kenttiin, mutta haun määrittely on vielä osin kesken. Nyt esimerkiksi DOI ja ISSN on sellaisia kenttiä, jotka eivät näy hakusivulla, mutta tarkoitus lisätä mukaan hakemiseen
  • Kysely tutkijoille tieteellisen tutkimuksen tekijänoikeudellisista haasteista https://link.webropol.com/s/cupore-kysely-tutkijoille
   • Vastausaikaa 7.3.2024 saakka. Vastauksia toivotaan eri tieteenalojen edustajilta.
  • Kysymykset
   • Kysyttiin, voiko saada listausta, mihin kenttiin haku kohdistuu. Vastattiin, että selvitetään miten ja missä tällainen lista olisi mahdollisesti mielekästä jakaa. 
   • Kysyttiin "älykkään haun"/aihemallinnuksen/tunnistettujen aiheiden kehittämisen tilanteesta. Kyseessä aihemallinnus, jossa koneoppimisen avuin pyritään etsimään tunnistettuja aiheita. Vastattiin, että tunnistettujen aiheiden avulla haun kehitystyö vielä kesken. Työ on aloitettu rahoituspäätösten osalta, ja sen pohjalta viedään muillekkin osioille soveltuessa. Ensimmäisinä tavoiteosioina julkaisut sekä aineistot. Etenkin sopivuus tutkijoiden hakuun vielä pohdittavana. 
  • Suomen Akatemian rahoituspäätöksiin liittyen kommentoitiin, ettei kaikkia uusiakaan hankkeita löydy tiedejatutkimus.fi:stä, mikäli tutkija ei ole myöntänyt julkaisemiseen suostumusta. 
   • Suomen Akatemialta tarkennettiin, että vaikka heillä kysytään, saako tietoja luovuttaa Tutkimustietovarantoon, ei tällä ole enää väliä. Suomen Akatemialla on oikeus viedä ja heiltä viedäänkin päätöstiedot Tutkimustietovarantoon. Poikkeuksena tiedejatutkimus.fi:lle ei jaeta tiettyjen rahoitusmuotojen tai arkaluontoisten hankkeiden tietoja, mutta muuten tiedot viedään suostumuksesta riippumatta.
 • Tiedejatutkimus.fi kehitystiekartta 2024
  • Kysytty koskeeko "tietojen toimittaminen kirjoitusrajapinnan kautta nykyisten tiedostojensiirtojen sijaan" myös rahoitushakuinfoja? Vastattu, että kirjoitusrajapinnan on tarkoitus tulla näiden osalta vaihtoehtoisena tapana nykyisen tiedonsiirtotavan rinnalle avoimien rahoitushakujen siirtämiseen. Koskisi etenkin toimijoita, jotka käyttävät Rimbert Oy:n rahoituksenhallintajärjestelmää tai eivät käytä Aspicoren ja Datalinkin rahoituksenhallintajärjestelmiä.
 • Tutkimustietovarantoon liittyvät EU-hankkeet
  • Kysytty abstraktien tuomisesta julkaisutietojen yhteyteen ja tekijänoikeuksien huomioinnista. Vastattu, että koskee ainoastaan sellaisia, joiden lisenssi sallii niiden tuomisen PIDGRaphiin ja tutkimustietovarantoon. PIDGraphista löytyvät abstraktit ovat avoimesti lisensoitu CC0-lisenssillä, muita ei sinne voida tuoda. 
 • Tiedejatutkimus.fi:n viestinnän ajankohtaisia
  • Kysyttiin, millaisessa viestinnässä tutkimustietovaranto on onnistunut viime vuonna.
   • Vastauksissa koettiin, että onnistumista on ollut muun muassa materiaalin monikielisyydessä, perusesittelyssä, videoissa.
  • Menti jätettiin auki muutamaksi päiväksi webinaarin jälkeen.

Menti

 • No labels