Korkeakoulujen VIRTA-yhteyshenkilöiden kokous 17.01.2023 klo 9.30-11.00 

Tallenne: https://video.csc.fi/media/t/0_l1m0blq8

Muistio

 1. Tilannekatsaus kevään tiedonkeruista  (00:43)
  1. Tiedonkeruut tietovarannosta - vuoden 2023 aikataulut
   1. Sivustolla koottuna tämän vuoden kaikkien tiedonkeruiden aikataulut
   2. Majamäki/CSC: Muutokset löytyvät tiedonkeruiden käsikirjasta, ja ne ovat saatavilla tarkistustiedoston kautta.
   3. Keskusteltiin Eurostudent-kyselystä. Kysely tehdään OKM:n toimeksiannosta. Edellinen kysely tehtiin vuonna 2022. Seuraavasta Eurostudent-kyselystä ei ole vielä tehty päätöstä, mutta aikaisintaan se on keväällä 2024 ja viimeistään 2025.
   4. Eurostat-kysely toteutetaan vuosittain huhtikuussa, tänä vuonna 26.4.2023.
  2. Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruu, AMK & YO. Tiedot poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta 8.2.2023.
  3. Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruun ennakkotieto OKM:lle, AMK & YO. Tiedot poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta 8.2.2023.
  4. OKM:n suorat tiedonkeruut.  Tiedot poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta 2.3.2023.
   1. Opintopistetiedonkeruuseen tulleet muutokset on päivitetty poimintakuvaukseen
   2. Uudet kerättävät tiedot on lisätty tarkistustiedostoon.
  5. Opetushallituksen liikkuvuusjaksotiedonkeruu, AMK & YO Tiedot poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta 9.3.2023
   1. Huomoitava muutokset vuotta 2022 koskevassa liikkuvuusjaksotiedonkeruussa: liikkuvuusohjelmatieto kerätään myös lyhytkestoisista kv-liikkuvuusjaksoista ja blended-tieto (liikkuvuusjaksoon liittyy virtuaalinen osuus.)
  6. OKM:n tiedonkeruu Erikoistumiskoulutuksen aloittaneet, AMK & YO
   1. Huom päivittynyt tieto: Tiedot poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta 30.11.2023.
  7. OKM:n tiedonkeruu Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet, AMK & YO
   1. ehdotettu aikataulu: Tiedot poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta 29.3.2023
   2. Majamäki/CSC: Taustatietona, viime keväänä pohdittiin aikataulua raportin jäädytykselle. Tutkintotiedot on kerätty helmikuun alussa. Korkeakoulut ovat pystyneet tekemään Tilastokeskukselle tarkistuksia. Kun raportti jäädytetään Vipusen puolelle, siellä ovat kaikki tutkinnot. Tästä syystä jäädytystä venytetty maaliskuun loppuun. Identtinen viime kevään aikataulun kanssa. Keskusteltu yhdessä OKM:n kanssa.
   3. JP/AYO: Onko jäädytetyt luvut ne, jotka menevät rahoitusmallilaskentaan?
   4. Finnberg/CSC: Kyllä.
   5. Ellfolk/CSC: Edetään ehdotetulla aikataululla.
 2. Vipusen raportointi (12:28)
  1. Opettajatiedot
   1. Korkeakoulun määräytyminen opettajakelpoisuus-raportilla: Aineenopettajille korkeakoulu määräytyy sen mukaan, mistä viimeisin kelpoisuutta koskeva pätevyyskoodi tai ainemerkintä on peräisin. Opettajakelpoisuuksien määrittelydokumentti: https://extra.vipunen.fi/Raportit/Opettajakelpoisuuksien%20m%C3%A4%C3%A4rittely.pdf
    1. Ellfolk/CSC esitteli määrittelydokumentin.
   2. Ainekelpoisuus-raportilla: Aineenopettajille korkeakoulu määräytyy sen mukaan, missä laajin (viimeisin) aineopintokokonaisuus on tehty. Ainekelpoisuuksien määrittelydokumentti: https://extra.vipunen.fi/Raportit/Ainekelpoisuuksien%20m%C3%A4%C3%A4rittely.pdf
   3. Opettajatietojen raporttikokonaisuus julkaistaan tammikuussa.
   4. Kommentteja ja palautetta voi antaa palaute@vipunen.fi
  2. Erikoistumiskoulutukset
   1. Raportin jäädytyspäiväksi sovittu 30.11.
   2. AMKien raportti: https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammattikorkeakoulutus%20-%20tutkintoon%20johtamaton%20amk-opetus%20-%20erikoistumiskoulutukset.xlsb
   3. Yliopistojen raportti: https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Yliopistokoulutus%20-%20avoin%20yliopisto-opetus%20ja%20t%C3%A4ydennyskoulutus%20%20-%20erikoistumiskoulutukset.xlsb
   4. Kokouksessa oli epäselvyyttä siitä, mikä tiedonkeruu on kyseessä. Asia tarkistettu Vipusen tiimiltä muistiota varten: Kyseessä on erikoistumiskoulutuksen aloittaneet (eli asialistan kohtaa 1f vastaava raportti), joilla on suoritusmerkintöjä 30.11. mennessä. Jäädytyspäivä vuoden loppupuolella, jotta opiskelijoille ehtii kertyä suorituksia.
 3. Tiedoksi (23:30)
  1. Viranomaistiedonkeruiden asiantuntijaryhmän kokous järjestetään 18.1. klo 9-11.
   1. Asialistalla Jotpa-asioita VIRTA-tietoihin liittyen.
  2. Opiskeluoikeuden tila työpaja järjestetään 31.1.23
   1. Aiemmin ilmoittautuneille laitettu kutsu.
  3. Tutkimuslupapyyntö VATT:n tutkimukseen "Tuloverotuksen ja tulonsiirtojen käyttäytymisvaikutukset" DL 27.1.
   1. Tutkimuslupien seuranta: https://wiki.eduuni.fi/x/lTKpC
   2. Vielä reilu viikko toimitusaikaa jäljellä. Todettiin, että tämän kokouksen jälkeen laitetaan tutkimuslupalistoille muistutus.
  4. VIRTA-tiedonsiirron aikataulutus
   1. Ruuhkahuiput on saatu tasoitettua. Kiitos tiedonsiirtoaikaa muuttaneille korkeakouluille!
   2. Aiheeseen liittyvä wiki-sivu tullaan päivittämään.
  5. OPH ja luokittelutiedot KOSKEEN
   1. Ellfolk/CSC: Tämä liittyy KOSKI-Virta-kehitystilanteeseen agendan lopussa: Luokittelutietojen näyttäminen opintosuorituksilla ja opiskeluoikeuksilla (toteutuksessa).
   2. Majamäki/CSC: Alkusyksyllä Migrin tietotarpeisiin liittyen tuli ilmi, että Migrissä olisi tarvittu tietoa onko henkilö suorittanut yhteis- tai kaksoistutkinnon. OPH otti tämän kehityslistalle, että pystyttäisiin näyttämään luokittelutietoja suorituksilla ja opinto-oikeuksilla.
  6. Joulukuussa laitettiin korkeakouluille kyselyä lliittyen täydennyskoulutustietoihin ja miten ne saataisiin nykyistä laajemmin Virtaan. Kyselyn deadline on 20.1. Tällä hetkellä 17 vastausta, suurin osa AMK:lta. Yliopistoista vain LAYo ja UEF vastannut. Tietävätkö osallistujat onko vielä tulossa vastauksia? Tärkeätä saada mahdollisimman monelta korkeakoululta vastaus.
    1. Chatistä:: JYU:lta, TY:lta, AYO:lta, LUT:lta sekä HY:lta on tulossa vastaus
    2. Linkki MITKO-kyselyyn.
  7. Esiselvitys VIRTAn jatkokehitysskenaariosta käynnissä keväällä
   1. Ellfolk/CSC: Selvitetään, miten VIRTA rakentuu suhteessa Digivision palveluihin. Alkutekijöissä vielä, pidetään sidosryhmät tiiviisti mukana. Tullaan pitämään työpaja myöhemmin keväällä.
  8. KOSKEN rajapinta Migriin aiheena yhteyshenkilökokouksessa 28.2. Janni Jokela OPH:sta kokouksessa paikalla.
   1. Ellfolk/CSC: Olemme saaneet muutamia kyselyitä aiheesta.
   2. Majamäki/CSC: Jos korkeakoulussa on noussut aiheeseen liittyen kysymyksiä, näitä voi lähettää meille. Välitetämme kysymykset OPH:lle. Yhdessä mietitty, miten yhteydenpito olisi hyvä järjestää ja miten Migri saisi tietoja käyttöönsä.
 4. Muuta
  1. JK/JYU: Antti Pentikäinen on tehnyt kandityön VIRTA-tietoihin liittyen. Toiveena, että linkki tähän lisätään, kun työ on saatavilla Aaltodocs-palvelussa.
   1. Majamäki/CSC: Antti tällä hetkellä CSC:llä töissä. Ei olla vielä tarkemmin tietoisia, mitä kaikkea kandityö sisältää. Välitetään tietoa heti, kun tiedetään enemmän.
  2. JK/JYU: Ennen joulua tullut Jotpasta määräys ja ohjedokumentti aiheesta kirjaamoihin tietojen viemiseen liittyen. Vaikeaselkoista tekstiä. VIRTAa ei erikseen mainita, eikö näin että koulutuksen tietoja pitää erikseen viedä KOSKEEN?
   1. Majamäki/CSC: kaksi putkea mitä kautta tietoja tallennetaan. VIRTAan tallennetaan säännellyn koulutuksen osalta Jotpa-rahoitettujen koulutusten tiedot. Tietomalliratkaisut vielä hieman auki, asiaa käsitellään VIRTAn asiantuntijaryhmässä 18.1. Muun kuin säännellyn koulutuksen tiedot, joissa puhutaan myös suorituksista ja opiskeluoikeuksista, korkeakoulu tallentaa nämä tiedot koskeen. VIRTAan ei tällä hetkellä voi tuoda.
   2. Rautio/CSC: Uuden Koski-lain aikataulussa lukee 30.4. Keskustellaan huomenna asiantuntijaryhmässä. Oltu aikataulusta yhteydessä Jotpaan, kun saatu tieto lainmääräämästä aikataulusta. VIRTA-tiimissä työn alla ja palataan pikimmiten asiaan.
   3. Majamäki/CSC: KOSKI-tietovarannon osalta tämä aikataulu, onko sama VIRTAn kanssa
   4. Rautio/CSC: Saatiin eilen tieto aikataulusta, joka on yhteneväinen edellä mainitun kanssa. Keskustellaan tästä lisää asiantuntijaryhmässä huomenna.
  3. JP/AYO: Marraskuussa YTHS kävi kokouksessa. Tällöin suunnitelmissa, että CSC tarjoaa muuttuneiden hetujen listan YTHS:lle. Onko tämä toteutunut tai edistynyt vai edelleenkö pitää hälyttää YTHS tekemään yksittäin muutoksia?
   1. Finnberg/CSC: YTHS-lista ei ole vielä edistynyt. Työn alla. 
  4. HH/TAMK: saako tuoda lääkkeenmääräyksiä? Voiko tuoda takautuvasti
   1. Rautio/CSC: Ei velvoitetta tuoda takautuvasti, mutta voi tuoda
   2. Finnberg/CSC: Valvirassa tullut viestiä että alkavat käyttää vaikka tuotaisiin takautuvasti, ei tiedotettu erikseen
   3. Majamäki/CSC: Tiedotetaan vielä erikseen
  5. TR/JYU: marraskuussa laitettu viestiä kirjoilletulon määritelmästä. Mikä tilanne?
   1. Majamäki/CSC: Joulukuussa Tilastokeskuksen kanssa aiheesta kokous. Muutostarpeita tuli esille. Tilastokeskuksen osalta tilanne, että tammikuun aikana käydään läpi OKM:n kanssa. Helmikuussa tällä foorumilla voitaisiin ottaa asia keskusteluun.
   2. Aaltonen/TK: Kirjoilletulo juuri niin kuin Helena sanoi, ja jos oikein muistan niin oli kai tarkoitus tuoda asia myös Virta-asiantuntijaryhmän keskusteltavaksi, eli tämä muutos kuitenkin tulisi vasta ensi syksystä lähtien voimaan, eli ei koske esimerkiksi tutkintotiedonkeruuta helmikuussa.
   3. JP/AYO: Marraskuussa YTHS kävi kokouksessa. Tällöin suunnitelmissa, että CSC tarjoaa muuttuneiden hetujen listan YTHS:lle. Onko tämä toteutunut tai edistynyt vai edelleenkö pitää hälyyttää YTHS tekemään yksittäin muutoksia?
  6. PH/Humak: Mitkä ovat konkreetteja esimerkkejä ei-säännellystä koulutuksesta joita korkeakoulut järjestävät?
   1. Majamäki/CSC: Säännellyt koulutukset (yliopistolain (558/2009) 7 §:ssä tarkoitetut tutkinnot, erikoistumiskoulutukset ja tutkintojen osia sisältävä koulutus ja ammattikorkeakoululain (932/2014) 10 §:ssä tarkoitetut tutkinnot, ammatillinen opettajankoulutus, erikoistumiskoulutus ja tutkinnon osia sisältävä koulutus sekä maahanmuuttajille tarkoitettu koulutus). Mutta kokonaisia tutkintoja rahoitetan Jotpalla vain poikkeustapauksissa.
   2. Rautio/CSC: säänneltyä ovat tiivistetysti yliopisto- ja ammattikorkeakoululaissa määritellyt tutkinnot ja tutkinnon osat. Säännellyn koutuksen määritelmät tulee suoraan em. laeista. Kaikki muu on muuta kuin säänneltyä koulutusta, eli ns. MUKSeja.
  7. PN/Metropolia: Opiskeluyhteistyö muun kuin korkeakoulun kanssa: sopimus voi olla myös muu organisaatio kuin oppilaitoksen kanssa tehty sopimus. Marraskuun kokouksessa Helena lupasi pyytää vielä ministeriötä tarkennusta kysymykseen, voiko sopimuskumppani olla myös yritys. Onko tullut mitään uutta?
   1. Täydennetty tieto muistioon: Haapamäki/OKM linjasi asiaa viranomaistiedonkeruiden asiantuntijaryhmässä 18.1. siten, että OKM:n näkemyksen tätä luokittelua ei voi käyttää yrityksen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Muu yhteistyötaho on julkinen taho, jolloin kuuluu (korkeakoulujen) laissamääriteltyyn tehtävään.

KOSKI-VIRTA

Kehitystilanne VIRTA-tietojen näyttämisessä

Status: Ei tietoa, Jonossa, Toteutuksessa, Tuotannossa (OPHlta saatujen tietojen pohjalta)

 • Ongelman korjaaminen tutkintolajisten  suoritusten ja niiden sisältyvyksien näkymisessä suorituslistauksessa TUOTANNOSSA
 • Organisaatioroolin fuusioitunut myöntäjä -näyttäminen TOTEUTUKSESSA
 • Luokittelutietojen näyttäminen opintosuorituksilla ja opiskeluoikeuksillaTOTEUTUKSESSA
 • Hyväksilukujen näyttäminen JONOSSA
 • Näytetään sekä koulutuskoodista tuleva nimi että korkeakoulun opiskeluoikeusjaksolle tuoma nimitieto JONOSSA
 • Kaikkien Virrassa olevien tietojen tulisi näkyä Oma opintopolussa (esim. pätevyystiedot, opinnäytetyötiedot EI TIETOA
 • No labels